บ้านไร่ทองสุข เกษตรผสมผสาน สร้างฟาร์มเติบโต

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 09:19 น.
บ้านไร่ทองสุข เกษตรผสมผสาน สร้างฟาร์มเติบโต
โดย วราภรณ์ เทียนเงิน

 

จากความชอบสู่การทำฟาร์มเกษตรของคนรุ่นใหม่สองคนผู้ก่อตั้งฟาร์ม “บ้านไร่ทองสุข” มุ่งการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งผลให้ฟาร์มมีผลผลิตหลากหลายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

“พัชญ์สิตา ทองสุข” ผู้ร่วมก่อตั้ง บ้านไร่ทองสุข และเกษตรกรรุ่นใหม่จ.ตาก เปิดเผยว่า “บ้านไร่ทองสุข” (BaanRai Tongsukh) ได้ก่อตั้งมากว่า 7 ปีแล้ว โดยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และมีพื้นที่การทำเกษตรแบบผสมผสานประมาณ 70 ไร่ ซึ่งได้ทำฟาร์มทั้งการปลูกกล้วย เพาะพันธุ์ไม้ รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทั้งกล้วยฉาบหวานและน้ำปูสำหรับการปรุงอาหาร

 

ทั้งนี้ การทำฟาร์มการเกษตรในระยะแรกจะเริ่มต้นจากการเช่าที่ดินทำการเกษตรมาประมาณ 2 ปี โดยเริ่มจากปลูกมันสำปะหลัง เพราะตนเองและแฟนไม่ได้เป็นคนใน จ.ตาก แต่เมื่อได้มาทำงานในพื้นที่และมีความชื่นชอบด้านการเกษตรเหมือนกัน ทำให้ใช้เวลาช่วงวันหยุดและช่วงเย็นหลังเลิกงานมาทำการเกษตร 

 

อย่างไรก็ตาม ได้ตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินระยะเริ่มต้น 20 ไร่ โดยมีการปลูกทั้งกล้วยและยางพาราไป เนื่องจากต้องการปลูกแบบผสมผสาน ซึ่งการปลูกทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้ดีต่อเนื่อง รวมถึงมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย ทั้งกระเจี๊ยบ ตะไคร้ และขยายสู่การปลูกไม้ผล

 

หลังจากนั้นได้ตัดสินใจที่จะออกจากงานประจำ สู่การทำฟาร์มเกษตรแบบผสมผสานอย่างเต็มตัว และเริ่มขยายการปลูกพืชชนิดอื่น มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช การปลูกกล้าพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เพื่อขยายผลผลิตจากฟาร์มให้มีมากขึ้น อีกทั้งฟาร์มบ้านไร่ทองสุขได้ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการเกษตร

 

“เราทั้งคู่ไม่ได้มีความรู้ด้านการเกษตรมาก่อน ทำงานประจำมาก่อนหน้านี้ แต่ชื่นชอบการทำเกษตร เหมือนกับคุณพ่อและคุณแม่ที่ทำการเกษตรเช่นกัน จึงต้องศึกษาข้อมูลเข้าไปร่วมอบรมโครงการต่างๆ เพื่อต่อยอดและหาความรู้ต่อเนื่อง” พัชญ์สิตา กล่าว

 

พร้อมกันนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของฟาร์มมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งกล้วยฉาบ การทำน้ำปู สำหรับการปรุงรสอาหาร โดยมีช่องทางจำหน่ายทั้งในพื้นที่และการออกบูธตามพื้นที่ต่างๆ

 

ขณะเดียวกัน การขยายฟาร์มมีปลูกไม้ผลแบบขั้นบันได เพื่อช่วยลดการชะล้างหน้าดินร่วมกับการปลูกแฝก โดยเน้นไม้ดอกควบคู่ไป ทั้งดอกกระเจียวและดอกปทุมมา ซึ่งมีเป้าหมายขยายการทำฟาร์ม บ้านไร่ทองสุขสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งสร้างการเรียนรู้การเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ

 

อีกทั้งกำลังนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมการบริหารจัดการ เพราะพื้นที่ฟาร์มมีขนาดใหญ่และช่วยลดการพึ่งพาแรงงาน เพื่อรองรับเป็นสมาร์ทฟาร์ม โดยปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการทั้ง “Young Smart Farmer Thailand” หรือการรวมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ของทั่วประเทศของ จ.ตาก และเข้าร่วมโครงการ ดีแทค สมาร์ทฟาร์เมอร์ (Dtac Smart Farmer)

 

“พัชญ์สิตา” กล่าวว่า จะมุ่งสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมนำเสนอผลผลิตการเกษตรสู่ผู้บริโภค รวมถึงการสร้างฟาร์ม “บ้านไร่ทองสุข” สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร