‘เทพเสด็จ’ จากดอยสู่ แบรนด์พรีเมียมกาแฟไทย

วันที่ 28 ก.ค. 2561 เวลา 08:14 น.
‘เทพเสด็จ’ จากดอยสู่ แบรนด์พรีเมียมกาแฟไทย
โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

กาแฟไทยแบรนด์ “เทพเสด็จ” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน จ.เชียงใหม่ ที่ได้รวมกลุ่มและสร้างแบรนด์กาแฟไทย ที่มีเอกลักษณ์ รสชาติแตกต่าง โดยผู้ปลูกต่างขนานนามว่า กาแฟเปรียบเสมือน “ผลไม้ทองคำ” ของคนในชุมชน

“สุวรรณ เทโวขัติ” ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน เจ้าของไร่กาแฟที่ทำกาแฟแบรนด์ “เทพเสด็จ” เปิดเผยว่า แบรนด์กาแฟ เทพเสด็จ (Thepsadej Coffee) อยู่ที่ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) แล้ว โดยกาแฟเทพเสด็จจะมีเอกลักษณ์ทั้งกลิ่นและรสชาติของกาแฟ

กาแฟเทพเสด็จ มาจากกาแฟที่ปลูกอยู่บนพื้นที่สูงในภูเขา ในระดับ 1,100-1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้อากาศในพื้นที่มีความเย็นเฉลี่ย 10-28 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี ประกอบกับต้นกาแฟขึ้นอยู่ในบริเวณต้นไม้ใหญ่ และมีดอกไม้ป่า หรือดอกก่อที่มีสีเหลืองขึ้น ประกอบกับในพื้นที่มีผึ้งโก๋น หรือผึ้งโพรง จึงมีผลให้กาแฟที่ปลูกจะมีรสชาติกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมดอกไม้ป่า

ชื่อของแบรนด์ “กาแฟเทพเสด็จ” มาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม โครงการหลวงป่าเมี่ยง และสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินตามมาด้วย และพระองค์เสด็จฯ มาอีก 2 ครั้ง จึงขอพระราชทานนามชื่อตำบลเทพเสด็จ จึงเป็นที่มาของกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ ต.เทพเสด็จ ทั้งหมด และชื่อแบรนด์ กาแฟเทพเสด็จ

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้กาแฟเทพเสด็จ ได้ขึ้นทะเบียน “จีไอ” มาจากกาแฟส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อราบิกา โดยเมล็ดกาแฟมีความยาวมากกว่าแหล่งอื่นอย่างน้อย 60-70% บุคลิกเอกลักษณ์พิเศษ คือ มีกลิ่นของดอกไม้ป่า

“ในพื้นที่มีการเลี้ยงผึ้งโก๋น จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ไม่มีแมลงมารบกวนต้นกาแฟ รวมถึงผึ้งช่วยผสมเกสร ทั้งดอกกาแฟ และดอกต้นก่อ ที่มีอยู่ในพื้นที่ประมาณ 50% จึงทำให้กาแฟออกมามีรสชาติเป็นเอกลักษณ์” สุวรรณ กล่าว

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน มีรวมประมาณ 34 ราย พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 300-480 ไร่ โดยกลุ่มได้มุ่งการสร้างกาแฟที่มีคุณภาพสู่กลุ่มลูกค้า และเป็นการปลูกโดยธรรมชาติ เป็นกาแฟออร์แกนิก ที่มีมาตรฐานรองรับ มีการดูแลตั้งแต่การปลูกและดูแลตั้งแต่ต้นจนไปถึงกระบวนการคั่วที่เหมาะสม มีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน

ขณะที่ผลผลิตที่ทำตลาด จะมีทั้งกาแฟคั่ว กาแฟดริปแบบซอง รวมถึงมีช่องทางทำตลาดผ่านออนไลน์ www.facebook.com/CoffeeTHEPSADEJ

 

พร้อมกันนี้ แบรนด์กาแฟเทพเสด็จ ยังได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองกาแฟ” และได้รับการจัดให้อยู่ใน1 ใน 9 ดอย ของสุดยอดกาแฟเชียงใหม่

สุวรรณ กล่าวว่า จะมุ่งสร้างกาแฟที่มีมาตรฐานสู่ตลาด และทำให้ชุมชน เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็งไปพร้อมกัน พร้อมสร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

“กำลังผลักดันทำให้สัญลักษณ์ตราจีไอ นำไปติดอยู่บนแพ็กเกจจิ้งของแบรนด์กาแฟเทพเสด็จ เพราะเป็นอีกขั้นตอนหลังได้จีไอแล้ว โดยจะต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณา และใช้เวลาพอสมควร หากสามารถนำจีไอไปติดอยู่บนแพ็กเกจจิ้งได้ เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่ากาแฟเทพเสด็จ” สุวรรณ กล่าว

สุวรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า กาแฟในมุมมองเทพเสด็จ เปรียบเสมือนผลไม้ทองคำ และกลุ่มทำกาแฟที่เป็นกาแฟรักษาป่า โดยแบรนด์กาแฟเทพเสด็จได้รับคะแนนจากการ Cupping สูงถึง 86.75 คะแนน และปีก่อน Coffe Review ซึ่งเป็นมาตรฐานโลก แบรนด์กาแฟเทพเสด็จ ได้รับคะแนนสูงถึง 90.25 คะแนน พร้อมจะมุ่งสร้างมาตรฐานกาแฟที่ดีแก่ลูกค้าต่อไป