'สุคันธา' ข้าวตังธัญพืช อร่อยง่ายบนเครื่องบิน

  • วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 10:26 น.

'สุคันธา' ข้าวตังธัญพืช อร่อยง่ายบนเครื่องบิน

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

แบรนด์ "สุคันธา" ข้าวตังธัญพืชที่ได้สร้างสแน็กเพื่อสุขภาพ ด้วยการนำผลผลิตทางการเกษตรของไทย มาร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้ผลิตภัณฑ์มีการเติบโต รวมถึงขยายสู่ตลาดในต่างประเทศ

“ปกรณ์ ตั้งพาณิชย์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค เปิดเผยว่า แบรนด์ สุคันธา (Sukantha) ข้าวตังธัญพืช ได้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยร่วม 25 ปีแล้ว โดยได้มุ่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์สแน็คเพื่อสุขภาพสู่กลุ่มลูกค้า ทำให้แบรนด์มีการเติบโตที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การทำธุรกิจตลอดเวลาที่ผ่านมาของแบรนด์สุคันธา ได้มุ่งพัฒนาสินค้าขนมไทยที่แปรรูปจากข้าวอย่างข้าวตังให้เป็นที่ยอมรับสู่กลุ่มลูกค้า โดยได้สร้างมาตรฐานในการส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้ง GMP/HACCP, HALAL โดยได้มีการส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งส่งออกไปเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง

ขณะเดียวกันบริษัทยึดหลักแนวคิดการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จึงพร้อมเปิดรับทุกความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำทุกความคิดเห็นมาร่วมปรับปรุงสินค้า การนำเสนอสินค้าและสร้างมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

สินค้ามี 5 รายการหลัก ทั้งข้าวตังธัญพืช ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวตังหน้างา ข้าวตังหน้าหมูหย็อง และข้าวตังหน้าต้มยำ โดย “ข้าวตังธัญพืช” ผลิตจากข้าวหอมมะลิแท้ 100% ด้วยกรรมวิธีการผลิตดั้งเดิม พร้อมกับได้ผสมด้วยน้ำตาลโตนดแท้ของ จ.เพชรบุรี ที่มีรสชาติหอมหวานและเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า รวมถึงในแต่ละรสชาติ ที่ผลิตมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งการเลือกวัตถุดิบมีคุณภาพจากผลผลิตการเกษตรไทยมาแปรรูปใหม่ ซึ่งไม่มีการใส่วัตถุกันเสียและไม่ใส่ผงชูรส

“บริษัทได้มุ่งการนำเสนอสินค้าไทยภายใต้แนวคิด อร่อยอย่างไทย ได้คุณค่ากับสุคันธา ส่งผลให้ธุรกิจมีการขยายตัว และได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งกลุ่มคนทำงาน และลูกค้าที่สนใจดูแลสุขภาพ” ปกรณ์ กล่าว

ปกรณ์ กล่าวว่า ตนเองมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสู่กลุ่มลูกค้า จึงได้มีการเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างแบรนด์ไทยให้เติบโต ทั้งโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและนักวิจัย เพื่อร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาสู่ตลาด พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (TAF) ของ กสอ. ที่เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่แปรรูปสินค้าเกษตร และมีสมาชิกผู้ประกอบการได้เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 24 รายแล้ว

“ผมได้สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการของ กสอ.ในทุกโครงการ เพื่อมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ให้มีการเติบโตและพร้อมพัฒนา ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างบริษัทให้เติบโต" ปกรณ์ กล่าว

ในปัจจุบันได้ร่วมมือพัฒนาข้าวตังสุคันธาสูตรใหม่ ที่เป็นการทอดโดยไม่ใช้น้ำมัน เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจดูแลสุขภาพ ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และขยายตัวที่ดีต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทได้มุ่งการสร้างมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงผลักดันทำให้ "ข้าวตังสุคันธา" ได้รับการคัดเลือกนำเสนอสินค้าบนสายการบินไทยแล้ว มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น ทั้งลูกค้าใหม่ในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ

"ปกรณ์" กล่าวต่อว่า พร้อมสร้างแบรนด์ “ข้าวตังสุคันธา” โดยจะมุ่งการสร้างผลิตภัณฑ์สแน็กไทยเพื่อสุขภาพ ที่มีความสร้างสรรค์ ความแตกต่าง เพื่อสร้างแบรนด์สแน็กเพื่อสุขภาพสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข่าวอื่นๆ