ธุรกิจ SMEs กับตลาดแรงงาน

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 12:26 น.
ธุรกิจ SMEs กับตลาดแรงงาน
โดย...บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) 

คุณเคยสงสัยไหมว่างานในอนาคตจะเป็นแบบไหน มีลักษณะอย่างไร?

การก้าวเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกกันว่า AI (Artificial Intelligence) ส่งผลให้โลกเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนและช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตและการทำงานของมนุษย์ แม้ว่าการปฏิวัติครั้งใหม่นี้จะสร้างโอกาสให้มีโมเดลธุรกิจ อุตสาหกรรม และงานใหม่ๆ

เกิดขึ้นมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกอุตสาหกรรมในทุกประเทศทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและลักษณะงานของโลกยุคใหม่ทำให้คำจำกัดความของคำว่า “พนักงานเก่ง (Talent)” เปลี่ยนไป คุณสมบัติของ “พนักงานเก่ง” เมื่อ 10 ปีที่แล้ว อาจใช้ไม่ได้กับสมัยนี้หรือแม้แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้า ฉะนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงจำเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์ของตนในการค้นหา “พนักงานเก่ง” เพื่อที่จะนำมาเสริมทัพให้กับองค์กรให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัล ธุรกิจ SMEs ของคุณพร้อมหรือไม่ สำหรับตลาดแรงงานในอนาคต และคุณจะเตรียมตัวอย่างไร jobsDB มีคำตอบให้คุณ

1.ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ

การวิจัยล่าสุดเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN SMEs) ที่จัดขึ้นโดยธนาคาร UOB, EY และ Dun & Bradstreet พบว่ากว่า 60% ของผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียนมุ่งเน้นการลงทุนไปที่การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่างๆ มากขึ้น เช่น ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และการพิมพ์สามมิติขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้ประกอบการที่ทวีความสนใจต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเหล่านี้ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

2.ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

คนยุคนี้ใช้โซเชียลมีเดียแทบจะทุกวัน ซึ่งนั่นทำให้องค์กรต่างๆ ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้คน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ทำการตลาด และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรของคุณได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงและรวดเร็วกับบรรดาคนเก่งๆ ที่คุณอยากได้มาร่วมงาน ที่สำคัญช่องทางเหล่านี้ฟรี! ดังนั้น จึงช่วยลดต้นทุนทางด้านการตลาดของธุรกิจคุณได้เป็นอย่างดี

3.พุ่งเป้าไปที่คนเก่งเฉพาะกลุ่ม

เรามีเหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรพิจารณาลงทุนกับพนักงานหนุ่มสาว ประการแรก พวกเขามีความคิดที่สดใหม่และเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ให้กับองค์กรของคุณ ประการที่สอง พวกเขามีข้อต่อรองและข้อเรียกร้องน้อยกว่าในแง่ของเงินเดือน ถ้าเทียบกับคนที่มีประสบการณ์และอายุงานมากกว่า ประการสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดพวกเขาเป็นเด็กยุคมิลเลนเนียลที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีมาแต่เกิด และเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงต่อธุรกิจของคุณได้ในอนาคต

4.เพิ่มความหลากหลายให้กับพนักงานในองค์กรของคุณ

ปัจจุบันความหลากหลายทางการว่าจ้างพนักงานนั้น หมายถึงการจ้างคนเก่งมีความสามารถที่อยู่ภายนอกแวดวงธุรกิจ และการว่าจ้างผู้คนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันเพื่อนำมุมมองและไอเดียใหม่ๆ เข้ามาสู่ธุรกิจของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือปลูกฝังวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมผู้นำที่มีความสามารถ และสนับสนุนพนักงานที่สมควรได้รับความดีความชอบโดยไม่คำนึงถึงประวัติ พื้นเพ ภูมิหลัง เพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนา

5.ลงทุนกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้พนักงาน

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็กใหญ่เพียงใด การลงทุนกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกด้านโดยเฉพาะทางเทคโนโลยีให้กับพนักงานให้ทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะทำให้องค์กรของคุณแข็งแกร่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง คุณก็ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่เช่นกัน

บทความแนะนำ