ฟรีไม่เสียค่าสมัคร"สสว."จัดประกวดรางวัล“สุดยอด SMEแห่งชาติ”

  • วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 14:06 น.

ฟรีไม่เสียค่าสมัคร"สสว."จัดประกวดรางวัล“สุดยอด SMEแห่งชาติ”

"สสว."จับมือ"สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ"จัดประกวดรางวัล“สุดยอด SMEแห่งชาติ”ครั้งที่ 10 และรางวัล “SME Start up” ครั้งที่ 2 ต่อยอดเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 10พ.ค.61 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) และ นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 16 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ SME จัดงานแถลงข่าว การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯนายสุวรรณชัย เปิดเผยว่า การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards นับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศั กยภาพ SME ของไทยสู่ระดับสากลปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่10 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเพชรน้ำดี SME ไทย”แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี สามารถสมัครเข้าประกวดรางวัล SME Start up โดยเปิดกว้างให้แก่ธุรกิจทุกประเภท เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล ถือเป็นเส้นทางลัดให้ผู้ ประกอบการได้พัฒนาศั กยภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ในอนาคต นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมการประกวด จะได้รับพิจารณาตามเกณฑ์ การประเมินใน 7 หมวด ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้ ประกอบด้วย บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตลาด การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ถือเป็นการวัดผลความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ SME เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน พร้อมเป็นแบบอย่างให้กับผู้ ประกอบการ SME รายอื่นๆต่อไปทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ การประกวดรางวัล “สุดยอด SME แห่งชาติ” ครั้งที่ 10 และรางวัล “SME Start up”ครั้งที่ 2 สมัครได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15กรกฎาคม 2561 สมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.smesnationalawards.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 572 (ฐิตารีย์/ thitaree@ftpi.or.th) หรือ 582 (อมีนา/ amena@ftpi.or.th) และ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME สสว. โทรศัพท์ 02-298-3205

ข่าวอื่นๆ