ตลาดปันสุข เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ

วันที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 11:21 น.
ตลาดปันสุข เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ
โดย ภาดนุ

 กระแสตลาดสีเขียว หรือกรีน มาร์เก็ต ยังคงไม่ตกเทรนด์ แม้กระแสนี้จะเกิดขึ้นมาได้ 2-3 ปีแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันก็ยังมีตลาดสีเขียวหรือตลาดอินทรีย์ซึ่งขายพืชผักปลอดสารพิษเกิดขึ้นใหม่ๆ ทั่วเมืองไทยอยู่ตลอด

 เหมือนอย่าง "ตลาดปันสุข เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ" เปิดขึ้นครั้งแรกที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีแล้ว ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เป็นผู้ประสานงานโครงการตลาดปันสุขแห่งนี้ ร่วมกับ อนิรุธ สุขจิตต์ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือน ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา

 เรื่องนี้ รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เผยว่า การเปิดตลาดปันสุข เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาสัญลักษณ์ทางการค้าและการตรวจรับรองมาตรฐานปลอดสารพิษ ในโครงการนวัตกรรมเพื่อรองรับเมืองอาหารคุณภาพ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 จากกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นอาหารปลอดภัย ตามมติสมัชชาสุขภาพ จ.นครปฐม ปี 2558 ที่ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมใน จ.นครปฐม ได้เห็นพ้องร่วมกัน

 สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะนำสินค้ามาขายที่ตลาด โทรสอบถามได้ที่ 08-7918-2087 (ลูกบอล) หรืออัพเดทข้อมูลได้ที่ http://cdsnpru.com/