Cricket Power โปรตีนจิ้งหรีดเจ้าแรกของโลก

วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 11:36 น.
Cricket Power โปรตีนจิ้งหรีดเจ้าแรกของโลก
โดย...ไชยวัฒน์  สาดแย้ม

ประเทศไทยของเรานั้นนับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตวัตถุดิบประเภทอาหารต่างๆ ที่มีการนำเอาไปส่งออกไปสู่ครัวโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านพืชผักผลไม้พืชพรรณดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วทำการส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ หลากหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารอยู่ในระดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

กณิศนันท์ ธัญธิติวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย บอกถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ Cricket Power ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดว่า การทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น ได้มีการจัดตั้งแหล่งผลิตขึ้นมาเป็นฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดและโรงงานในระบบปิดแบบครบวงจร มีขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาลจิ้งหรีดไปจนถึงขั้นตอนการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อแปรรูปจิ้งหรีดให้ออกมาเป็นผงโปรตีน และจิ้งหรีดอบแห้ง ในพื้นที่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าจากแมลงเป็นแห่งแรกของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ทำขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาจนได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อส่งขายออกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

ถือได้ว่าไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ทำโรงงานฟาร์มจิ้งหรีดได้มาตรฐานส่งออก เนื่องจากขณะนี้โปรตีนจากแมลงกำลังเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ

สำหรับการตลาดนั้นทางบริษัทจะเน้นการผลิตผงโปรตีนจากแมลงเพื่อการส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากตลาดโลกในช่วงปี พ.ศ. 2561  มีความต้องการโปรตีนจากแมลงเป็นจำนวนมากถึง 400 ล้านตัน/ปี และจะเติบโตขึ้นเฉลี่ยปีละ 7% เมื่อคิดเป็นมูลค่าในอีก 6 ปีข้างหน้านั้นจะมีมูลค่าสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิ่งที่น่าสนใจคือ จิ้งหรีด 3 ขีด จะมีปริมาณโปรตีนเท่ากับเนื้อ 1 กิโลกรัม และแมลงย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ ดังนั้นแมลงจึงนับได้ว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุด อีกทั้งยังมีปริมาณแคลเซียมที่สูงมากอีกด้วย อีกทั้งการทำผลิตภัณฑ์จากโปรตีนจิ้งหรีด ยังถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอีกทางหนึ่งของโลกด้วย

สำหรับการทำผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากจิ้งหรีด จะทำการผลิตมาจากจิ้งหรีดที่เลี้ยงอยู่ภายในฟาร์มในระบบปิดที่มีการควบคุมสภาพบรรยากาศ สภาพอากาศอุณหภูมิและเสียง ไปจนถึงอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีระบบกำจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยจิ้งหรีดที่นำมาเลี้ยงนั้นจะเป็นจิ้งหรีดสายพันธุ์พื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย คือพันธุ์ทองแดงลาย หรือที่เรียกกันว่าจิ้งหรีดบ้าน จิ้งหรีดขาว หรือสะดิ้ง

การเลี้ยงนั้นจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยง การเพาะ ขยายพันธุ์ ก่อนที่จะมีการเก็บผลผลิตในทุกๆ 45 วัน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเต็มวัย นำมาผลิตเป็นสินค้าในรูปแบบอบให้กรอบแล้วนำมาแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ผงโปรตีนจิ้งหรีด ก่อนนำส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศในแถบยุโรป หลังจากนั้นจะล้างโรงงานทั้งหมดเพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดรุ่นต่อไป

ในส่วนของผงโปรตีนจากจิ้งหรีดที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในการผสมลงในอาหารประเภทต่างๆ ได้ทุกชนิด เช่น พาสต้า คุกกี้ เค้ก หรือพิซซ่าต่างๆ เป็นต้น โดยผงโปรตีนจากจิ้งหรีดจะมีลักษณะเหมือนเวย์โปรตีน

สำหรับในเรื่องของการผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดที่ได้ออกมานั้น จะผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทำให้มีรสชาติน่ารับประทาน ไม่มีกลิ่นคาวแต่อย่างใด โดยผลิตตามมาตรฐานของยุโรป ซึ่งสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ทั่วโลก

สำหรับในเรื่องของเศษสิ่งเหลือใช้ประเภทมูลของจิ้งหรีดนั้น ได้มีการศึกษาโดยการนำมาพัฒนาให้ออกมาเป็นปุ๋ย ไว้แจกชาวบ้านในพื้นที่รอบๆ โรงงาน

ผงโปรตีนจิ้งหรีด ซึ่งประเทศไทยถือเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเป็นรายแรกของโลก นับเป็นนวัตกรรมอาหารที่น่าจับตา