'หม้อแปลงจมน้ำได้' นวัตกรรมยุคสมาร์ทซิตี้

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 12:33 น.
'หม้อแปลงจมน้ำได้' นวัตกรรมยุคสมาร์ทซิตี้
โดย...เบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร

เอสเอ็มอีจะเติบโตได้ด้วยนวัตกรรมและยิ่งในยุคที่กำลังจะก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 การขยายตัวของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีไอที พัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ บริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า พัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจมน้ำได้ (Submersible Transformer) เพื่อตอบโจทย์เมืองสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

ประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัท เจริญชัยฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่ายชนิดจมน้ำได้เป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000531 (อยู่ในระหว่างดำเนินการอนุมัติ) โดยการคิดค้นและผลิตหม้อแปลงจำหน่ายชนิดจมน้ำได้ หรือ Submersible Transformer  เป็นการคิดค้นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ที่สามารถรองรับการใช้งานในโครงการที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดินในเมืองใหญ่หรือชุมชนที่มีพื้นที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างจำกัด เช่น พื้นที่ทางเท้าที่แคบ พื้นที่ที่ต้องการทัศนียภาพที่สวยงาม และพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วม ก็สามารถติดตั้งหม้อแปลงชนิดนี้ได้

ทั้งนี้ การคิดค้นหม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่ายจมน้ำได้ในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยการนำเทคนิคและความรู้ของการออกแบบหม้อแปลง Submersible จากผู้ผลิตต่างประเทศที่มีชื่อเสียง ร่วมกันสร้างนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบจมน้ำได้ Submersible Transformer ภายใต้แบรนด์ เจริญชัย ซึ่งใช้เวลาค้นคว้า วิจัยพัฒนาร่วมกันระยะเวลาถึง 2 ปี

สำหรับวัสดุที่ใช้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ บริษัทได้คัดเลือกอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการจ่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะในสภาวะจมน้ำ ซึ่งพบว่าในห้องหม้อแปลงใต้ดิน (Vault) ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยน้ำที่ไม่สะอาด มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง จำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ทำเป็นตัวถังที่เหมาะสม ทนต่อการกัดกร่อน สามารถระบายความร้อนได้ดี และทนต่อแรงดันน้ำที่ความลึกต่างๆ ได้ รวมทั้ง

มีการออกแบบการป้องกันน้ำเข้า Terminal ทั้งแรงสูงแรงต่ำแบบพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจร ให้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำแบรนด์เจริญชัยจะเริ่มออกจำหน่ายในตลาดเมืองไทยภายในปีนี้  โดยลูกค้าเป้าหมายกลุ่มแรก คือ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค  โดยในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พื้นที่ตัวเมือง จ.เชียงใหม่ นับเป็นเป้าหมายของโครงการระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องจากเชียงใหม่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้านการไฟฟ้านครหลวง มองว่ายังเหมาะที่จะใช้หม้อไฟจมน้ำ ในเขตชุมชนที่มีฟุตปาทพื้นที่แคบ เช่น สาทร เพราะการตั้งหม้อแปลงจมน้ำจะไม่บังหน้าร้านหรือทัศนียภาพ

“ช่วงแรกเรายังไม่ได้คาดหวังว่ากลุ่มเป้าหมายจะเลือกซื้อสินค้ามากน้อยเพียงใด เพียงแต่อยากเปิดตลาดให้ตลาดระบบจ่ายไฟฟ้าใต้ดินมีตัวเลือกอีกช่องทางเพราะภาครัฐปัจจุบันมีโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินหลายโครงการตามนโยบายการไฟฟ้านครหลวง เฉพาะในกรุงเทพฯ ที่วาดแผนให้เป็น Smart Metro (มหานครไร้สาย) ก็หลายเขต เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม ปทุมวัน ถนนพหลโยธิน และอื่นๆ รวมถึงตามหัวเมืองใหญ่ของการไฟฟ้าภูมิภาค ที่ภาครัฐมีนโยบายจัดระเบียบโดยการนำสายไฟฟ้าลงดิน” ประจักษ์ กล่าว

หม้อแปลงจมน้ำได้ถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาตอบโจทย์เสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้านสังคมให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้พื้นที่ติดตั้งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ลดปัญหาพื้นที่ชุมชน เรื่องการบังหน้าร้าน ความปลอดภัยสำหรับประชาชน ลดการใช้พื้นที่การติดตั้งบนดิน คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ดินที่แพง

บทความแนะนำ