บูติก โฮเต็ล แห่งแรกในน่าน

วันที่ 04 ธ.ค. 2560 เวลา 09:57 น.
บูติก โฮเต็ล แห่งแรกในน่าน
โดย...ปิยนุช ผิวเหลือง

น่านบูติก โฮเทล และน่านบูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมสไตล์บูติกแห่งแรกของจังหวัด ด้วยการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ สื่อถึงกลิ่นอายความเป็นน่าน ชูจุดเด่นผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน

จันทิรา ชินสุขเสริม เจ้าของกิจการน่านบูติก โฮเทล และน่านบูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท แบ่งปันประสบการณ์ว่า ได้เริ่มต้นการทำธุรกิจโรงแรม จากความชื่นชอบการท่องเที่ยว และต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินที่ถือครองจึงพัฒนาเป็นโรงแรม โดยการดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้แนวคิดสร้างการเติบโตพร้อมกันทั้งชุมชน

“ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใน จ.น่าน เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ดังนั้นการทำธุรกิจจึงคำนึงถึงสังคมเป็นอันดับต้นๆ มีเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน” จันทิรา เล่าที่มา

น่านบูติก โฮเทล เป็นโรงแรมขนาดกลาง จำนวน 32 ห้อง ทำเลใจกลาง อ.เมือง จ.น่าน จับตลาดผู้บริโภคระดับกลาง สร้างขึ้นเป็นสาขาแรกในปี 2551 ด้วยงบประมาณการลงทุนมูลค่า 20 ล้านบาท โดยในขณะนั้นน่านยังไม่มีโรงแรมขนาดกลาง และยังไม่มีโรงแรมสไตล์บูติกโฮเต็ล ทำให้แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังขยายตัวไม่มากนักในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ธุรกิจก็อยู่ได้เพราะไม่มีคู่แข่ง และเป็นแห่งแรกในตลาด

ไม่กี่ปีภายหลังการเปิดโรงแรมน่าน บูติก โฮเทล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำเคมเปญ ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.น่าน ส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด รวมถึงโรงแรมและที่พัก น่านบูติก โฮเทล ใช้เวลาในการคืนทุน 6 ปี จากนั้นจึงขยายโรงแรมสาขาที่ 2 ภายใต้ชื่อ น่านบูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมขนาดกลางจำนวน 24 ห้อง บนเนื้อที่ 9 ไร่ มูลค่าการลงทุน 45 ล้านบาท เปิดตัวเดือน พ.ย. 2560 เจาะกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางถึงระดับบน คาดว่าสาขาที่ 2 สามารถคืนทุนได้ภายใน 7 ปี โดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในโครงการเอสเอ็มอี ทรานส์ ฟอร์เมชั่น โลนด้วย

จุดเด่นของน่านบูติก โฮเทล และน่านบูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท คือมาตรฐานการบริการ โดย 50% ของลูกค้าที่เข้าพัก เป็นกลุ่มลูกค้าเดิม นอกจากนี้ยังสนับสนุนสินค้าจากชุมชน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งห้องพัก ส่วนหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ผ้าทอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ได้แก่ สบู่ ยาสระผม โลชั่น หรือผลิตภัณฑ์สปา มาจากวิสาหกิจชุมชน บ้านน้ำเกี๋ยน

“การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ชาวบ้านมีรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น” จันทิรา กล่าว

นอกจากนี้ น่านบูติก โฮเทล และน่านบูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยังเป็นกรีนโฮเต็ล หรือโรงแรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกรีนโฮเต็ลในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนักให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

“เราเห็นตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวหลายแห่ง ที่การเติบโตทำลายวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นน่านจึงยืนหยัดพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รักษาความเป็นดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด ทุกคนระมัดระวังในการทำธุรกิจ คำนึงถึงชุมชน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม” จันทิรา กล่าวทิ้งท้าย