'ธพว.'ลุยสินเชื่อท้องถิ่นเสริมแกร่งผู้ประกอบการ

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 06:51 น.
'ธพว.'ลุยสินเชื่อท้องถิ่นเสริมแกร่งผู้ประกอบการ
ธพว.ปรับโครงสร้างธนาคาร ขยายบริการเข้าถึงเอสเอ็มอีมากขึ้น รับนโยบายโลคัล อีโคโนมี โลน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมปรับโครงสร้างเพื่อบริการเข้าถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั่วประเทศมากขึ้น โดยเบื้องต้นคาดว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.การขยายสาขา โดยจะใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วย และ 2.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และจะแถลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธพว.มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 90 แห่ง ปี 2560 คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อมูลค่ารวม 3.5 หมื่นล้านบาท โดย ธพว.มีนโยบายสนับสนุนภาคการเงินควบคู่กับการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขณะที่อีก 2 เดือนข้างหน้า รัฐบาลมอบนโยบายแก่ ธพว. คือ "โลคัล อีโคโนมี โลน" ภายใต้ 3 หลักการหลัก ได้แก่ 1.กระจายสินเชื่อโดยใช้พื้นที่เป็นที่ตั้ง เพื่อให้เงินทุนเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง 2.กระจายสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่ยึดโยงกับเครือข่ายในชุมชน และ 3.มอบหมายให้ผู้ประกอบการต้นแบบถ่ายทอดโมเดลทางความคิดให้ผู้ประกอบการราย อื่นในพื้นที่ สร้างการเติบโตทั้งสังคม