บูมสมุนไพร3แสนล้าน

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 06:34 น.
บูมสมุนไพร3แสนล้าน
"บิ๊กตู่" สั่งทุกหน่วยงานเร่งการพัฒนาสมุนไพรไทย มอบพาณิชย์ขายร้านธงฟ้าประชารัฐ ออนไลน์ ตั้งเป้า 5 ปี 3.6 แสนล้าน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันการพัฒนาพืชสมุนไพร โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว ด้วยการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวางจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ำเงินของกระทรวงกลาโหม และการจำหน่ายทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย

ก่อนหน้านี้ นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 9 กระทรวง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรไทย สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ แปรรูปพืชสมุนไพร โดยกำชับให้ร่วมมือทั้งส่วนราชการ ผู้ประกอบการเอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาที่ครบวงจรตั้งแต่การปลูก แปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ตลาดสมุนไพรเติบโตได้มากขึ้นจากปกติที่ขยายตัวปีละ 7-8% เป็น 10-15% หากทำได้จะทำให้ภายในปี 2564 มูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นถึง 3.6 แสนล้านบาท จากปี 2559 มีมูลค่าอยู่ที่ 1.8 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีพืชสมุนไพรอยู่ 11,625  ชนิด ล่าสุดที่ประชุม ครม.ยังได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนพืชสมุนไพร 1,258 ล้านบาท สนับสนุนการพัฒนาโปรดักต์แชมเปี้ยนในปี 2560 อย่างครบวงจร รวม 4 ชนิด คือ กระชายดำ ขมิ้นชัน ไพล และบัวบก ซึ่งในปี 2561 นี้จะมีการเพิ่มโปรดักต์แชมเปี้ยนอีก 4 ชนิด ซึ่งคาดว่าในเร็วๆ นี้จะได้ข้อสรุปว่าจะเป็นพืชชนิดใดบ้าง

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการทำงานนั้นที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 ระยะ 5 ปี 2560-2564 โดยในการประชุมครั้งล่าสุดได้ตั้งอนุกรรมการ 6 ชุดขึ้นมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย เช่น อนุกรรมการด้านวัตถุดิบ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การวิจัยนวัตกรรมการแพทย์และการแพทย์แผนไทย การใช้ยาสมุนไพรในประเทศ การขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร และอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรไทย