ผุดมอก.ไลท์เอสเอ็มอี

  • วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 06:52 น.

ผุดมอก.ไลท์เอสเอ็มอี

อุตฯ จ่อออก มอก.ไลท์ ดันเอสเอ็มอีผลิตสินค้าได้มาตรฐานหนุนวิสาหกิจชุมชน

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ว่า  ได้มอบหมายให้ สมอ.เร่งปรับปรุงการดำเนินงานในการออกมาตรฐาน การอำนวยความสะดวก การออกใบอนุญาตให้รวดเร็วขึ้น การควบคุมด้านความปลอดภัยของสินค้า ตลอดจนการออกมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ (มอก.ไลท์) เพื่อควบคุมมาตรฐานของผู้ผลิตรายเล็ก และสร้างศักยภาพให้แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้แล้วเสร็จ 1 เดือนหลังจากนี้ จากนั้น จะนำเสนอแผนดังกล่าวให้ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป

สำหรับการอำนวยความสะดวก คือ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้สะดวกรวดเร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลากำหนดมาตรฐาน 400 วัน ได้ปรับขึ้นมาเป็น 150 วัน และในอนาคตจะปรับปรุงเป็น 100 วัน เพื่อให้แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้ โดยคาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินการได้

ในช่วงต้นปี 2561 ลดเวลาการออกใบอนุญาตจากเดิม 50 วัน เหลือ 10 วัน โดยจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการอนุญาตไปสู่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ไลเซนส์)จะเน้นการใช้ระบบการกำกับดูแลหลัง การอนุญาต (โพสต์ออดิท) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกันจะยกระดับการออกใบอนุญาตวิสาหกิจชุมชนให้รวดเร็วขึ้น และผลักดันสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปสู่ตลาดสากล โดยเบื้องต้นจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการรายเล็ก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อุตสาหกรรมจังหวัด และสายการบินไทยสมายล์ เป็นต้น เพื่อนำสินค้าที่เป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นไปให้บริการในสายการบินของไทยสมายล์

นอกจากนี้ จะเน้นใช้บุคคลที่ 3 (เติร์ดปาร์ตี้) เข้ามาเป็นซับคอนแทรกต์เพื่อช่วยตรวจสอบการทำงานและตรวจอนุญาต ส่วนการออกมาตรฐานบังคับนั้นจะตรวจสอบให้เข้มงวดมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ