logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เครื่องสำอางออร์แกนิกมาแรง

29 สิงหาคม 2560

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่ขยายตัวเติบโตสูงมาโดยตลอด ไม่มีข้อแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร

โดย[email protected]

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่ขยายตัวเติบโตสูงมาโดยตลอด ไม่มีข้อแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร

จากปัจจัยหลักผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายยังยินดีที่จะควักกระเป๋าเพื่อจับจ่ายสินค้ากลุ่มนี้ เพื่อดูแลตัวเองให้ดูดีที่สุด

แนวโน้มดังกล่าวทำให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มเครื่องสำอางหน้าใหม่ โดยเฉพาะรายเล็กเข้าสู่ตลาดดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมากทีเดียว

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยข้อมูลตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยปี 2559 มีมูลค่า 2.8 แสนล้านบาท เป็นสัดส่วนรายได้จากตลาดในประเทศ 1.68 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 60% และรายได้จากการส่งออกมูลค่า 1.12 แสนล้านบาท คิดเป็น 40%

ขณะที่การผลิตและส่งออกเครื่องสำอางของประเทศไทย ในตลาดโลกครองอันดับ 17 ส่วนภูมิภาคเอเชียครองอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียนครองอันดับ 1 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2560 นี้ ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 7-8% ทีเดียว

ด้านปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่สำคัญมาจาก 1.คุณภาพในการผลิต และ 2.การขยายตลาดของผู้ประกอบการ โดยตลาดจีนมีศักยภาพและนิยมเครื่องสำอางแบรนด์ไทยมากขึ้น

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่สนใจบุกตลาดเครื่องสำอางจีนต้องคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและช่องทางการวางจำหน่าย ซึ่งมีแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศจีนให้เลือกจำนวนมาก โดยสินค้าไทยมีคุณภาพ แต่มีจุดอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์และการทำตลาด

นอกจากนี้ อาเซียนก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกระแส หรือเทรนด์เครื่องสำอางอินทรีย์ (ออร์แกนิก) มีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปี 2561 เนื่องจากผู้บริโภคนิยมสินค้าจากธรรมชาติที่มีนวัตกรรม

จากแนวโน้มดังกล่าวถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกลุ่มเครื่องสำอาง หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ต่อการจัดหา (ซัพพลาย) วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้ากลุ่ม ดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันที่หันมาดูแลสุขภาพและความสวยงาม

ภายใต้เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนับจากนี้ไป