รุกตลาดสมุนไพร2.4แสนล้าน

วันที่ 02 ส.ค. 2560 เวลา 06:46 น.
รุกตลาดสมุนไพร2.4แสนล้าน
เร่งดันตลาดสมุนไพร 2.4 แสนล้าน มุ่งนาโนเทคโนโลยีเจาะนิชมาร์เก็ต

น.ส.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรปี 2559 พบว่าตลาดรวมสมุนไพรไทยจากการค้าในประเทศและการส่งออกมีมูลค่า 2.4 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง 1.4 แสนล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 8 หมื่นล้านบาท ผลิตภัณฑ์สปา 1 หมื่นล้านบาท และยาแผนโบราณและแพทย์แผนไทย 1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ สมุนไพรไทยมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) นิยมทำธุรกิจด้านนี้มากขึ้น โดยแนะนำให้เอสเอ็มอีเจาะกลุ่มผู้บริโภค นิชมาร์เก็ตหรือตลาดเฉพาะ เน้นแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าและเอกลักษณ์ ซึ่งไทยได้เปรียบในด้านชื่อเสียง การทำตลาด ซึ่งควรเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา ไทยไม่สามารถแข่งขันในด้านการผลิตขนาดใหญ่ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศต้องปรับทิศทางของสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคและสภาพการแข่งขันในตลาดเพื่อความอยู่รอด โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “นาโนเวชั่น (NANOVATION) การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสำหรับสินค้าเครื่องสำอาง เวชสำอาง สารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เพื่อขับเศรษฐกิจอย่างมั่นคง 

 บรรยายภาพ - เพิ่มมูลค่า : วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาหัวข้อการสร้างตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร "Local Wisdom to Global Value" เพิ่มมูลค่าตลาดสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี