ดึงเอสเอ็มอีเข้าระบบ

วันที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 06:35 น.
ดึงเอสเอ็มอีเข้าระบบ
"พาณิชย์" จับมือ 5 หน่วยงานพันธมิตรจัดทำโปรแกรมบัญชีเอสเอ็มอีทำธุรกิจ หวังดึงเอสเอ็มอี 1.57 ล้านรายเข้าระบบ

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการ "การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับเอสเอ็มอี" กับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ในการจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับเอสเอ็มอี เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวมีการทำงานที่ครบถ้วน รองรับการประกอบธุรกิจของเอสเอ็มอีได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บข้อมูลการขายและการจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี รวมไปถึงการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงินผ่านระบบการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานได้ทั้งบนพีซี สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ด้วยไอเน็ตคลาวด์ เทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานระดับโลกแบบไฮบริด สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์รองรับระบบ อี-แท็ก ของกรมสรรพากร และระบบอี-เพย์เมนต์ของธนาคาร ภายใต้โครงการเนชั่นแนล อี-เพย์เมนต์

สำหรับโปรแกรมบัญชีเอสเอ็มอีที่พัฒนาโดยพันธมิตรในครั้งนี้ เหมาะกับธุรกิจเอสเอ็มอีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถรองรับประเภทธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจบริการ เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี

"ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1.57 ล้านราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 6.61 แสนราย และทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 9.15 แสนราย ซึ่งโปรแกรมบัญชีที่กำลังจัดทำนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เอสเอ็มอีเหล่านี้ ทำบัญชีได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ดึงให้เอสเอ็มอีหันมาทำบัญชี เพื่อที่จะเช็กสถานะธุรกิจและทิศทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น" น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าว

         บรรยายภาพ -  ลงนาม : บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs" ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บริษัท คริสตอลซอฟท์ และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย