ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอีมี.ค.ขยับ

วันที่ 03 พ.ค. 2560 เวลา 08:10 น.
ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอีมี.ค.ขยับ
ดัชนีความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการเดือน มี.ค. 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ค้าปลีกส่งสัญญาณดี

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index : TSSI) ของเดือน มี.ค. 2560 พบว่าดัชนีความ เชื่อมั่นอยู่ในระดับ 97.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. อยู่ในระดับ 96.2 เป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่าย การลงทุนและกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้าปลีก

ขณะที่กลุ่มสาขาอื่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค การก่อสร้าง การขนส่ง ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยที่สาขาค้าส่งสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค/บริโภค การขนส่ง (คน) และร้านอาหาร ยังคงมีดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 100 แสดงว่าผู้ประกอบการ SME ยังมีความ เชื่อมั่นดีอยู่

สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากที่ระดับ 101.8 ในเดือน ก.พ. 2560 เป็นที่ระดับ 101.2 ในเดือน มี.ค. 2560 ซึ่งเป็นทิศทางปกติในช่วงกลางปี แต่ก็ยังคงมีความ เชื่อมั่นสูงกว่าค่าฐานที่ 100 อยู่

นางสาลินี กล่าวว่า ในเดือน มี.ค.นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ในภาคการค้าและบริการที่ปรับตัวเพิ่มนั้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับธุรกิจ SME

สำหรับดัชนีเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ 87.5 จากเดือน ก.พ. อยู่ที่ 86.5 ส่วนดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 100.9 เท่ากับเดือน ก.พ. เช่นเดียวกับดัชนีเชื่อมั่นของประเทศเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 105.2 ขณะที่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงอยู่ที่ 110 จากเดือน ก.พ. อยู่ที่ 111 และ ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สสว.ได้พยายามขยาย ช่องทางจำหน่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านร้านค้าประชารัฐสุขใจ ซึ่งมีจำนวน 148 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งเร่งขยายช่องทางใหม่ๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ ต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายของเอสเอ็มอีให้เพิ่มขึ้น