โอท็อปขึ้นเครื่องยอด20ล้าน

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 07:13 น.
โอท็อปขึ้นเครื่องยอด20ล้าน
พช.ผนึกกำลังเอกชน ดันโอท็อปขึ้นเครื่องบิน หวังสร้างชื่อเสียงเพิ่มยอดขาย

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้จัดงาน “การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นเครื่องบิน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้จำหน่ายบนเครื่องบินได้ โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชนดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เล็กดี มีคุณภาพ

“ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าโอท็อป สอดคล้องกับนโยบายในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอีกด้วย” นายอภิชาติ กล่าว

ทั้งนี้กรมได้ร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) แบ่งเป็น 5 รูปแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คือ 1.ผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทอาหารที่พร้อมเสิร์ฟบนเครื่องบินของการบินไทย 2.ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่นำไปจำหน่ายบนเครื่องบินของการบินไทย โดย บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 3.ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่นำไปจำหน่ายบนเครื่องบินารบินไทย โดยแอร์โฮสเตส บริษัท การบินไทย (เริ่มดำเนินการระยะที่ 3) 4.ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อกที่จัดวางไว้หน้าที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง และจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.Thailandmall.com และ 5.ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จัดจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการ

“โครงการนี้โอท็อปขึ้นเครื่องบิน ดำเนินงานไปแล้ว 3 ระยะ ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2559 จำนวน 128 ผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการ 21 ราย ระยะที่ 2 เริ่มเดือน ธ.ค. 2559 จำนวน 121 ราย มีผู้ประกอบการ 23 ราย และล่าสุดระยะที่ 3 เริ่มเดือน เม.ย. 2560 นี้ จำนวน 126 ผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการ 26 ราย รวมถึงขณะนี้มีทั้งหมด 375 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 70 ราย และมียอดขายถึงเดือน มี.ค. 2560 รวม 19.5 ล้านบาท” นายอภิชาติ กล่าว

บรรยายภาพ - ดันโอท็อปขึ้นเครื่อง:อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นเครื่องบิน” (OTOP ไทยจากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า) ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ 

บทความแนะนำ