นับเงินฟาร์ม สร้างเกษตร 4.0

วันที่ 11 มี.ค. 2560 เวลา 07:32 น.
นับเงินฟาร์ม สร้างเกษตร 4.0
โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

จากจุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่อายุ 25 ปี ที่สนใจเรื่องเกษตร และมีความรู้ด้านไอทีจากการเรียนจบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นำมาสู่การออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มได้สำเร็จ และสามารถเปลี่ยนการเกษตรได้อย่างมาก

“พีรดนย์ ไชยมี” และ “วิยะดา เทียมขุนทด” ผู้ก่อตั้ง “นับเงินฟาร์ม” เปิดเผยว่า ทั้งคู่ได้เรียนจบมาจากคณะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหลังจากเรียนจบ มีแนวคิดต้องการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเริ่มจากการเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กในจังหวัด ต่อมาเริ่มนำผักไฮโดรโปนิกส์นำมาจำหน่ายและมีต้นทุนสูง ทำให้สนใจในเรื่องทำฟาร์ม จึงเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสมาร์ทฟาร์ม

ในช่วงแรกได้ทดลองประกอบอุปกรณ์ ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อนำมาวัดทั้งอุณหภูมิ การวัดความชื้น และวัดค่าดิน ไปจนถึงปุ๋ยทั้งหมด สามารถดำเนินการได้สำเร็จ และพบว่า ผลผลิตของผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ผักมีความสด สะอาด และปลอดภัย แตกต่างจากผักที่ได้ปลูกตามปกติ

ต่อมาได้พัฒนาสู่การทำแอพพลิเคชั่นขึ้นมาควบคุมดูแลจัดการฟาร์มทั้งหมด เพื่อทำให้ผู้ทำฟาร์มคนเดียวก็สามารถบริหารฟาร์มได้เอง และดูแลจัดการได้ รวมถึงช่วยลดต้นทุน ทั้งการดูแลระบบน้ำ ปุ๋ย และการไล่แมลง หลังจากนั้นฟาร์มก็เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IOT) อย่างเต็มตัว ด้วยการมีระบบจัดการ เก็บข้อมูล สถิติต่างๆ ภายในฟาร์มอย่างชัดเจน ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมด

ขณะที่ผักในฟาร์มของนับเงินฟาร์ม ที่ปลูกจะมีทั้งกรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก บัตเตอร์ เฮด ฟิลเลย์ มินิคอส เรดคอส เรด บัตตาเวียร์ คะน้า เห็ดหอม เป็นต้น กลุ่มลูกค้ามีทั้งลูกค้าจากร้านกาแฟและร้านอาหาร โดยพร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มได้ทุกวัน ซึ่งพบว่ามีลูกค้าสนใจการปรับฟาร์มสู่สมาร์ทฟาร์มจำนวนมาก ซึ่งผักที่ได้จากนับเงินฟาร์ม จะมีความสด และมีอายุการจัดเก็บที่ยาวนานกว่าผักทั่วไป

ส่วนกล่องที่ใช้ควบคุมระบบภายในฟาร์ม ใช้ชื่อเรียกว่า กล่องสมาร์ทติ๊ง มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้จำนวนมาก และส่งผลดีต่อการทำเกษตรให้เกิดความสะดวกที่สุด และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรแบบใหม่

เทคโนโลยีในครั้งนี้ พร้อมที่จะถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรที่สนใจ เพราะเป็นข้อมูลที่สะดวก เกษตรกรทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่าย ผ่านการมีระบบมือถือที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าว และจะช่วยผลักดันเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกร 4.0 ได้ทันที

พร้อมกันนี้ นับเงินฟาร์ม พร้อมเป็นตัวกลางในการจัดการข้อมูลการปลูกพืช การเกษตรในพื้นที่ เพื่อทำให้เกษตรกรทุกคนสามารถบริหารจัดการปลูกพืช โดยไม่มีปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด และบริหารจัดการข้อมูลการปลูกร่วมกันได้ จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรได้ในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต