หนุนสินค้าโอท็อปโยงตลาดเพื่อนบ้าน

วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 06:48 น.
หนุนสินค้าโอท็อปโยงตลาดเพื่อนบ้าน
พช.จับมือ สปป.ลาว จัดงานโอท็อปสองแผ่นดิน พร้อมกระชับความสัมพันธ์ผ่านการค้าชายแดน

นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดเผยในฐานะประธาน

เปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จัดขึ้นบริเวณลานกีฬา เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 24-28 ม.ค.นี้ โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศไทยและ สปป.ลาว นำผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้าร่วมแสดงจำนวนมาก

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยการนำ ผู้ประกอบการไทยไปเปิดตลาดในพื้นที่ ของประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา รวมทั้งปี 28 ครั้ง

"การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้มีความพร้อมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาด รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านด้วย" นายสินชัย กล่าว

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ