เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง

วันที่ 20 ธ.ค. 2559 เวลา 08:42 น.
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
โดย...อักษรา ปิ่นนราสกุล

พื้นที่ ต.งิม อ.ปง จ.ลำปาง แหล่งปลูกตะไคร้หอมใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพราะปลูกกันทุกบ้าน ประกอบกับในพื้นที่มีกลุ่มหมอเมืองที่เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน ทั้งสมุนไพรที่เป็นอาหาร ยารักษาโรค รวมทั้งสมุนไพรไล่ยุง โดยเฉพาะการปลูกตะไคร้หอมเพื่อไล่ยุงด้วยวิธีธรรมชาติ เนื่องจากตะไคร้หอมเป็นพืชสมุนไพรมีกลิ่นหอมที่ยุงไม่ชอบ เมื่อปลูกในบ้านหรือนำมาทำให้มีกลิ่นกระจายทั่วบริเวณจะไล่ยุงได้ง่าย ผู้ใช้ก็ปลอดภัย และห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกด้วย

ด้วยเหตุนี้ กัญญาณัฐ ศรีใจ รองนายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) งิม จึงรวมกลุ่มชาวบ้านตั้งเป็นกลุ่มหมอเมืองได้นำตะไคร้หอมมาแปรรูป โดยนำมาสกัดเป็นน้ำมันตะไคร้หอม ซึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) มาเป็นวิทยากรอบรมและแนะนำการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของตะไคร้หอม เทศบาลสนับสนุนเรื่องเครื่องมือในการฝึกอบรม และขณะนี้ปรากฏว่าทางกลุ่มหมอเมืองได้ทำการสกัดหัวเชื้อของน้ำมันตะไคร้หอมให้ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านนำมาทำเป็นเทียนหอมไล่ยุง นำหัวเชื้อตะไคร้หอมมาผสมกับน้ำและขี้ผึ้งใส่ในพิมพ์เป็นรูปแบบต่างๆ ซึ่งพิมพ์ทำง่ายด้วยการใช้ใบตองห่อเป็นขนมไทย เช่น ขนมเทียน ข้าวต้มมัด หรือรูปดอกไม้เรียบง่าย แต่งสีสดใส เวลาจุดมีกลิ่นของตะไคร้หอมสามารถไล่ยุงได้นาน 2-3 ชั่วโมง

กัญญาณัฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มหมอเมืองได้นำตะไคร้หอมมาแปรรูปโดยนำมาสกัดเป็นน้ำมันตะไคร้หอม ซึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) มาเป็นวิทยากรอบรมและแนะนำการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของตะไคร้หอม เทศบาลสนับสนุนเรื่องเครื่องมือในการฝึกอบรม และขณะนี้ปรากฏว่าทางกลุ่มหมอเมืองได้ทำการสกัดหัวเชื้อของน้ำมันตะไคร้หอมให้ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านนำมาทำเป็นเทียนหอมไล่ยุง นำหัวเชื้อตะไคร้หอมมาผสมกับน้ำและขี้ผึ้งใส่ในพิมพ์เป็นรูปแบบต่างๆ ซึ่งพิมพ์ทำง่ายด้วยการใช้ ใบตองห่อเป็นขนมไทย เช่น ขนมเทียน ข้าวต้มมัด หรือรูปดอกไม้เรียบง่าย แต่งสีสดใส เวลาจุดมีกลิ่นของตะไคร้หอมสามารถไล่ยุงได้นาน 2-3 ชั่วโมง

“การใช้สมุนไพรธรรมชาติไล่ยุงลาย ป้องกันการถูกยุงกัดไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออก และคนที่สูดดมกลิ่นไม่มีอันตรายเนื่องจากเป็นกลิ่นสมุนไพร กลุ่มผู้ผลิตมีรายได้เสริมในเวลาว่าง ขณะนี้เริ่มมีรายการสั่งซื้อเข้ามาครั้งละ 50-100 ชิ้น มี 2 ขนาด คือ ขนาดทดลอง 10 บาท และขนาดใช้ปกติ 19 บาท เทศบาลสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านทำเทียนหอมไล่ยุงนำผลิตภัณฑ์ขึ้นจดทะเบียนเป็นโอท็อปต่อไป” รองนายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) งิม กล่าว

สำหรับแผนการตลาดนั้นทางกลุ่มตั้งเป้าส่งขายทั่วประเทศผ่านช่องทางการตลาดโดยออกบูธร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ขณะเดียวกันก็จะส่งขายต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียและอาเซียน