posttoday

"แดรี่โฮม นมออแกนิคส์" ศก.พอเพียง คือ ความยั่งยืนธุรกิจ

15 พฤศจิกายน 2559

ธุรกิจนมออแกนิค “แดรี่โฮม” กำลังจุดประกาย สร้างการบริโภคสินค้านมออแกนิคส์ รวมทั้งกำลังพลิกเปลี่ยนเกษตรกรไทย

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

การทำออแกนิคส์ คืออนาคต และความยั่งยืนของเกษตรกรไทย ทำให้ธุรกิจนมออแกนิค “แดรี่โฮม” กำลังจุดประกาย สร้างการบริโภคสินค้านมออแกนิคส์ รวมทั้งกำลังพลิกเปลี่ยนเกษตรกรไทย ผู้เลี้ยงโคนมให้ปรับเปลี่ยนมาทำนมออแกนิคให้มากที่สุด เพื่อทำเกษตรกรไทยได้รับผลดีมากที่สุด และเป็นทางออกของอุตสาหกรรมโคนมของไทย ตามความเห็นของ “พฤฒิ เกิดชูชื่น” กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท แดรี่โฮม ได้กล่าวไว้

“พฤฒิ เกิดชูชื่น” กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท แดรี่โฮม ผู้ผลิต นมออแกนิค แบรนด์ "แดรี่โฮม"  เปิดเผยว่า บริษัทได้ก่อตั้งธุรกิจมาประมาณ 17 ปีแล้ว และเป็นผู้ผลิตนมออแกนิคส์รายแรกในประเทศไทย ที่เริ่มต้นทำ น้ำนมออแกนิคส์ จากความสนใจ เชื่อมั่นว่าฟาร์มออแกนิคส์ คือความยั่งยืนของเกษตรและธุรกิจ

การทำธุรกิจตลอด 17 ปีที่ผ่านมา นอกจากการทำฟาร์มออแกนิคส์ที่บริษัทมุ่งมั่น ยังผสมกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" มาใช้ในธุรกิจ ที่พิสูจน์ได้แล้วว่า "หลักเศรษฐกิจพอเพียง" สามารถนำมาใช้กับธุรกิจ ทำให้อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไปได้ดี โดยธุรกิจได้รับ มอก.9999 เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับเป็นธุรกิจต้นแบบ องค์กรเติบโตแบบยั่งยืน

พร้อมกันนี้ การทำธุรกิจสามารถยังมุ่งทำให้พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า รวมถึงสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุล ซึ่งบริษัทไม่ได้มุ่งที่เพียงแต่ผลกำไร อีกทั้งองค์กรกำลังการสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกษตรกรโคนม หันมาทำฟาร์มออแกนิคส์มากที่สุด โดยการทำโคนมออแกนิคส์ ส่งผลให้เกษตรมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 20% มีต้นทุนลดลง

\"แดรี่โฮม นมออแกนิคส์\" ศก.พอเพียง คือ ความยั่งยืนธุรกิจ พฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท แดรี่โฮม

แต่หากเกษตรที่เข้ามาร่วมโครงการกับแดรี่โฮม จะได้ราคาที่พิเศษ และมีกำไรเพิ่มขึ้น 30-40% โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการประมาณ 17-18 ฟาร์มใน จ.สระบุรี และ จ.นครราชสีมา จำนวนโคนมกว่า 1,000 ตัว ซึ่งบริษัทมีโรงงานอยู่ที่ จ.นครราชสีมา มีสินค้ากว่า 50 รายการ ทั้งนมพร้อมดื่ม โยเกิร์ต โยเกิร์ตพร้อมดื่ม และไอศกรีม

“พฤฒิ” กล่าวต่อว่า บริษัทมุ่งมั่นการทำธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า ทั้งทีมงานวิจัยในบริษัท และการทำงานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทมีงานวิจัยที่พัฒนาต่อปีประมาณ 2-3 รายการ และยังเข้าร่วมโครงการไอแทปด้วย โดยสินค้านวัตกรรมมีทั้งนมเบดไทม์ มิลค์ หรือ นมก่อนนอน ทำตลาดเป็นรายต้นๆ ในโลก สินค้าโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ เป็นรายแรกในเอเชีย

“การทำธุรกิจมีช่วงประสบปัญหาและวิกฤตหลายครั้ง ผมเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับโคนม 2-3 บริษัทมาก่อนหน้านี้ แต่ประสบปัญหา จนพบทางออกกับการทำนมออแกนิคส์ ต่อมา มีช่วงหนึ่งที่บริษัทประสบปัญหาครั้งใหญ่ คือเกิดน้ำท่วมปี 2554 โรงงานที่ ปากช่อง นครราชสีมา ไม่กระทบ แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ได้ บริษัทจึงปรับแนวคิดให้พนักงานทุกคน มาช่วยจัดของและรับบริจาค แก่คนที่ประสบน้ำท่วมในพื้นที่ ทำให้พนักงานทุกคนมีจิตอาสา และเราก็จ่ายเงินเดือนพนักงานตามปกติ ในทุกครั้งที่เราคิดว่าลำบาก ยังมีคนที่ลำบากกว่าเราอยู่”พฤฒิ กล่าว

“พฤฒิ” กล่าวต่อว่า นโยบายของบริษัทยังมุ่งมั่นลงทุนต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เกษตรโคนม และการพัฒนาองค์กร รวมทั้งบริษัทกำลังขยายธุรกิจสู่การทำฟาร์มไข่ไก่ออแกนิค ซึ่งได้มีผลผลิต ไข่ไก่ ออกมาทำตลาดแล้ว และกำหนดราคาขายไม่แพง

เป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะกระตุ้นให้เกษตรกรโคนมมาเลี้ยงโคนมออแกนิค ให้ได้ 1% ของทั้งประเทศ รวมถึงทำให้บริษัท มีสินค้านมออแกนิคเพิ่มขึ้น ตามความต้องการในตลาดที่สูงขึ้น พร้อมกับการสร้างสินค้าออแกนิคที่มีความหลากหลาย การทำเกษตรแบบผสมผสาน สร้างสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภคมากที่สุด

\"แดรี่โฮม นมออแกนิคส์\" ศก.พอเพียง คือ ความยั่งยืนธุรกิจ

 

\"แดรี่โฮม นมออแกนิคส์\" ศก.พอเพียง คือ ความยั่งยืนธุรกิจ