เปิดร้านSACICT

วันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 07:20 น.
เปิดร้านSACICT
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดร้าน SACICT CONCEPT  ขยายช่องทาง จำหน่ายหัตถกรรมไทย

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า SACICT CONCEPT เป็นร้านที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัย ภายใต้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยของ SACICT ได้แก่ โครงการไทยนวัตศิลป์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Crafts) โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative Craft Award) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Crafts) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยจากวิถีชนเผ่า (Global Ethnics) และกลุ่มสมาชิก SACICT หรือชุมชนหัตถกรรม เช่น งานดุนโลหะ จาก จ.เชียงใหม่ กลุ่มจักสานใบกระพ้อบ้านอ้ายเลา จาก จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มทอผ้าไหมหนองหญ้าปล้อง จาก จ.ขอนแก่น หรือกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี จาก จ.สมุทรสงคราม และอีกมากมายในทุกภูมิภาคของไทย

“เป้าหมายสำคัญคือ SACICT อยากเห็นผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมพัฒนากับชุมชนหรือกลุ่มหัตถกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นนั้น สามารถทำตลาดได้จริง ชุมชนมีรายได้ ผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานมีกำลังใจ ในขณะเดียวกันยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อให้สามารถเข้าถึงสินค้าของไทย ทำให้งานฝีมือพื้นบ้านของไทยยังได้รับการสืบสานต่อไปได้อีกด้วย” นางอัมพวัน กล่าว

สำหรับด้านการตลาด SACICT ยังวางแผนในการพัฒนาช่องทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของ SACICT เพื่อดูผลตอบรับ หลังจากนั้นหากผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคจะพัฒนาไปสู่ช่องทางอื่นๆ ต่อไป อาทิ การวางจำหน่ายที่ร้าน SACICT สาขาภายในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ SACICTเป็นพันธมิตรอยู่ เช่น สยามพิวรรธน์ (สยามดิสคัฟเวอรี่) ในการคัดสรรงานหัตถกรรมไปจำหน่าย