สสว.เผยกฎหมายฟื้นฟูฯช่วยเอสเอ็มอี7,400ราย

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 12:07 น.
สสว.เผยกฎหมายฟื้นฟูฯช่วยเอสเอ็มอี7,400ราย
สสว .ชี้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ ช่วยเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ที่ยอดขายหด 7,400 ราย กลับมาฟื้นฟูกิจการ

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมกับ กรมบังคับคดี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) จัดงาน สานพลังเอสเอ็มอี พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ พร้อมกับให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ฟื้นฟูกิจการ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พ.ค.2559 โดยกฎหมายฉบับนี้ เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีประสบปัญหาสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ แต่มีช่องทางดำเนินธุรกิจ สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ โดยจะต้องเป็น บริษัทจำกัด นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่มีหนี้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเมื่อเจ้าหนี้ รับหลักการแล้ว ทำให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ง่ายขึ้น และไม่มีเจ้าหนี้อื่นมาฟ้องร้อง ซึ่งมีระเวลาดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 ปี

ทั้งนี้จากข้อมูล สสว.พบว่ามีเอสเอ็มอี ที่มีรายได้ลดลงต่อเนื่องตลอด 3 ปี และน่าจะได้ประโยชน์จาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ประมาณ 7,400 ราย นอกจากนี้ เอสเอ็มอี ไทยที่มีจำนวน 2.8 ล้านราย พบว่ามีประมาณ 4.2 แสนราย ที่มีหนี้น้อยกว่า 3 ล้านบาท และจำนวน 5.1 หมื่นราย มีหนี้ 3-10 ล้านบาท

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) กล่าวว่า พ.ร.บ.ฟื้นฟูกิจการ เป็นครั้งแรก ที่เปิดโอกาสให้บริษัทเล็ก สามารถฟื้นฟูกิจการได้ จากเดิมกฎหมายดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัทใหญ่ที่มีหนี้เงิน 10 ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งเอสเอ็มอี ที่เข้าร่วมผ่านโครงการนี้ได้ ต้องเป็นหนี้เพื่อการค้า

ทั้งนี้บรรยากาศการเปิดโครงการที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยเปิดให้เอสเอ็มอีสมัครเข้ามาร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจ และเข้าฟื้นฟูกิจการ คาดว่า จะมีเอสเอ็มอีสมัครมากกว่า 1,000 ราย

บทความแนะนำ