ชุดรับแขก ยางรถรีไซเคิล

วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 14:38 น.
ชุดรับแขก ยางรถรีไซเคิล
โดย...อักษรา ปิ่นนราสกุล

ของเก่าที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่หลายชนิด สร้างคุณค่า ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงการแก้ปัญหาในภาพรวมของสังคมได้เป็นอย่างดี เฉกเช่นเดียวกับที่ “เทศบาลตำบลปง” อ.ปง จ.พะเยา ที่ทางผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการ “เมืองคาร์บอนต่ำ” หรือ “คาร์บอนฟุตพรินต์” เพื่อลดการใช้พลังงานและสร้างความยั่งยืนทั้งด้านรายได้ อาชีพ เมืองสิ่งแวดล้อมปลอดภัยไร้มลพิษ เป็นต้น

อนุราช เทศทอง ปลัดเทศบาลตำบลปง กล่าวว่า “สำหรับเทศบาลตำบลปงได้ทำ MOU กับ ส.ท.ท. เข้าร่วมโครงการนี้เมื่อปี 2556 ซึ่ง จิรศักดิ์ อุสาหะนันท์ นายกเทศบาลตำบลปง ได้เน้นย้ำทั้ง 4 ยุทธศาสตร์มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ประกอบด้วย 1.มุ่งสู่เมืองแห่งต้นไม้ 2.มุ่งสู่เมืองไร้มลพิษ 3.มุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงาน และ 4.มุ่งสู่เมืองแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดดังกล่าวทำให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำไมถึงลดได้มากมายในแต่ละปี และสามารถลดได้ถึงกว่าร้อยละ 50 ทีเดียว

คาร์บอนฟุตพรินต์ คือ การลดปริมาณของคาร์บอนให้น้อยลงได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกทาง ซึ่งใน 4 ยุทธศาสตร์ข้างต้นของการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ เป้าหมายสูงสุดคือ การลดคาร์บอน เพื่อการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการประหยัดพลังงาน กลับไปสู่สภาวะที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ที่ทำกันได้ไม่ยุ่งยาก ทั้งในครอบครัว องค์กรต่างๆ หรือแม้แต่คนเพียงหนึ่งคนก็ทำได้”

สุนันทา พุ่มมาลัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลปง กล่าวว่า “จากการที่ทางกอง สธ. ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของประชาชนในเขตเทศบาล 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่ายางรถยนต์เก่าคือแหล่งกำเนิดของลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก เพราะในพื้นที่มีเคสผู้ป่วยไข้เลือดออก จึงได้มีการคิดค้นหาวิธีการนำยางรถยนต์เก่าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อีก

ที่เทศบาลก็มีรถยนต์หลายคัน เวลาเปลี่ยนยางรถยนต์แล้วนำไปขายเป็นของเก่าก็ได้ไม่มาก ประจวบเหมาะกับทางเทศบาลเข้าร่วมโครงการเมืองคาร์บอนต่ำกับทาง ส.ท.ท. ดังนั้นจึงได้พยายามคิดค้นนำยางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงใช้งาน ทำประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขก เก้าอี้ ฯลฯ ทำให้สวยงาม ลดรายจ่าย ประหยัดพลังงาน และกลายเป็นรายได้เสริมให้แก่พนักงานและเทศบาลด้วย

รูปแบบที่นำยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นั้น ส่วนใหญ่เน้นใช้งานในที่ร่มเป็นหลัก แต่ถ้าหากต้องการใช้งานกลางแจ้งก็ต้องมีวิธีการทำให้มีช่องระบายน้ำไม่ให้มีน้ำขังในยางรถยนต์ หรือปิดช่องว่างไม่ให้มีน้ำขังได้

นอกจากจะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้ว ยังทำให้เกิดความสวยงาม ที่สำคัญของเก่านำกลับมาใช้ได้ใหม่ เป็น 2 ใน 4 ยุทธศาสตร์ที่ได้ผลดีอย่างน่าพอใจ คือ มุ่งสู่เมืองไร้มลพิษ และมุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงาน”

ผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ทางเทศบาลฯ พร้อมรับออร์เดอร์และบริการจัดส่งถึงปลายทาง เพื่อช่วยกันลดปริมาณของเหลือใช้ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เป็นอย่างดี

การนำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วประดิษฐ์เป็นโต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก ลดขยะ ไม่สร้างมลพิษและไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเป็นอีกด้านหนึ่งที่ทำให้ปริมาณคาร์บอนในอากาศลดลงด้วย”