ส่งข้าวหอมปลอดสาร เจาะตลาดอาเซียน

  • วันที่ 01 ก.พ. 2559 เวลา 15:25 น.

ส่งข้าวหอมปลอดสาร เจาะตลาดอาเซียน

โดย...อชัถยา ชื่นนิรันดร์

เมื่อปี 2558 กลุ่มเกษตรกร ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นคร ราชสีมา ได้ตั้งกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 162 คน ทำนาบนเนื้อที่ 5,000 ไร่ เน้นผลิตคุณภาพข้าวหอมมะลิ คุณภาพผ่านระบบ GMP ทั้งหมด ใช้สารชีวภาพ ราคาขาย 170 บาท ต่อ 5 กิโลกรัม

จำรัส คชศิลา ผู้บริหารธุรกิจแบรนด์ข้าวนาแปลงใหญ่ อ.พิมาย จ.นคร ราชสีมา กล่าวว่า กลยุทธ์การทำ ตลาดร่วมออกบูธไปกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยว ข้องทุกจังหวัดในประเทศไทย ส่วนต่างประเทศไม่เคยไป ในเดือน ก.พ.นี้จะไปโรดโชว์ที่เวียดนาม เปิดตัวข้าวไทยให้ชาวต่างชาติชิมและช็อปกัน หลังจากนั้นจะไปโรดโชว์ที่ประเทศจีน รวมทั้งขยายตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน

“เราเน้นการพึ่งพา ไม่เน้นการจำนำข้าว ต้องพึ่งพาตัวเอง ตอนนี้เราเป็นน้องใหม่ในตลาดข้าวจึงเป็นปัญหา การทำธุรกิจที่ตลาดยังไม่รู้จักมากนักต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น กับการทำตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยสนับสนุน”

สำหรับข้าวหอมมะลิของทางกลุ่มเน้นผลิตข้าวหอมมะลิแท้ หอม นุ่ม อร่อย อนาคตจะแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ทำเป็นเส้นหมี่ และข้าวกล้องหอมมะลิ เป็นต้น

การทำธุรกิจให้สมาชิกทุกคนร่วมกันคิด ทำ ขาย บริหารร่วมกัน ให้สมาชิกช่วยกันทำตลาดให้มากขึ้น เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“เราขอยืนยันว่าข้าวหอมมะลิของเราเป็นหอมมะลิแท้ ไม่ปลอมปน ผลิตคุณภาพมาตรฐาน GMP เน้นใช้สารชีวพันธุ์ ไม่ใช้สารเคมี เน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุด มีคติประจำใจการทำงานว่า คุณภาพต้องมาก่อน ผู้บริโภคต้องปลอดภัย”

สำหรับท่านที่สนใจซื้อข้าวหอมมะลิปลอดสาร สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มเกษตรกร ทำนา วังใหม่-หัวทำนบ 20/1 หมู่ 3 ต.ธารประสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 08-3386-8696

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ