"เอสเอ็มอี"แกร่งไตรมาส3โต4.2%

วันที่ 04 ธ.ค. 2558 เวลา 20:00 น.
"เอสเอ็มอี"แกร่งไตรมาส3โต4.2%
เอสเอ็มอี แข็งแกร่ง ไตรมาส 3 จีดีพีโต 4.2% ธุรกิจโตสูงกลุ่ม ท่องเที่ยว ก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ ค้าปลีกค้าส่ง

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3 ของปี 2558 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทย อยู่ที่ 4.2% สูงกว่า จีดีพีของประเทศไทย ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ ที่ขยายตัว 2.9% โดยจีดีพีรวมของเอสเอ็มอี รวม 3 ไตรมาสของปี 2558 มีมูลค่ารวม 4.08 ล้านล้านบาท เป็นผลมาภาคธุรกิจบริการขยายตัวดี ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว และนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่ส่งผลดีช่วยกระตุ้นการลงทุนต่างๆ และกำลังซื้อ

สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ขยายตัวมากกว่า จีดีพีของประเทศได้แก่ 1.ท่องเที่ยว ขยายตัว 20.3% 2.ก่อสร้าง ขยายตัว 10.6% 3.ขนส่งและโลจิสติกส์ ขยายตัว 7.5% 4.บริการด้านสุขภาพ 6.7% และ 5.ค้าปลีกค้าส่ง 6.3% ส่วนกลุ่มที่ขยายตัวในระดับเดียวกับจีดีพีของประเทศได้แก่ 1.บริการด้านการศึกษา ขยายตัว 3.5% และ อสังหาริมทรัพย์ ขยายตัว 2.4%

ขณะที่ กลุ่มเอสเอ็มอีที่ขยายตัวต่ำกว่า จีดีพีของประเทศได้แก่ 1.ยานยนต์และชิ้นส่วน 2. ผลิตเครื่องจักรกล 3. อัญมณีและเครื่องประดับ 4.สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 5.อาหารและเครื่องดื่ม และ 6.ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โดยในกลุ่มนี้ หดตัวลง 0.5% เท่ากันหมด

ทางด้าน ดัชนีความเชื่อมั่นของ เอสเอ็มอีใน ภาคการค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นจาก 87.4 ในเดือนมิ.ย.2558 เป็น 102.4 ในเดือนต.ค. 2558  ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในระยะ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มของผู้ประกอบการ และดัชนีคาดการณ์ของทุกกลุ่มผู้ประกอบการล้วนอยู่ในระดับเกิน 100   ซึ่งความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนี้ น่าจะเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง  อีกด้านคือ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในระดับสูงกว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค