แปรรูป "วิกฤต" สร้าง "โอกาส" ธุรกิจพันล้าน

  • วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 20:58 น.

แปรรูป "วิกฤต" สร้าง "โอกาส" ธุรกิจพันล้าน

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

จาก นักเรียน ปวช. อายุ 15 ปี มีมุมมองการใช้ชีวิตแตกต่างจาก นักเรียนทั่วไป โดยได้ตัดสินใจลาออกจาก ปวช. ช่างกล เพื่อมาทำงานจริงจัง กับงานครั้งแรกในชีวิตคือ การรับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ทำคนเดียว ใช้การศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ขยายงานต่อเนื่อง มาถึงการเปิดบริษัทขนาดเล็ก ผ่านมา 18 ปี บริษัทแห่งนี้ เติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ สร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

“ไรวินท์ เลขวรนันท์” ประธาน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง เปิดเผยว่า บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2540 ในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่กระทบต่อธุรกิจในประเทศไทย หลายบริษัทลดขนาดองค์กร จึงเป็นช่วงเวลาที่บริษัทสนใจเริ่มขยายธุรกิจและหาลูกค้าใหม่ เป็นโอกาสให้บริษัทเล็กๆ สามารถเข้าไปหาลูกค้าในช่วงนี้ได้ และผมก็เริ่มลงทุนเปิดบริษัทคนเดียวในช่วงอายุ 21 ปี

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทมี 3 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่เข้าไปวางระบบไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน ด้วยการเข้าไปประมูลงานโครงการต่างๆ แต่ละปีเข้าไปประมูลงานภาครัฐ มูลค่างานรวม 2,000-3,000 ล้านบาท 2.กลุ่มสื่อสาร เข้าไปลงทุนระบบโครงสร้างโทรคมนาคมให้แก่เอกชน ซึ่งช่วงปลายปีนี้จะมี 4จี ส่งผลดีต่อบริษัทที่จะเข้าไปรับงานในโครงการดังกล่าว

กลุ่มที่ 3.งานด้านบริการด้านการจัดการแรงงาน (เซอร์วิส) ที่มีการจัดหาแรงงาน เอ้าท์ซอส (Out source) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยมีพนักงานด้านนี้จำนวน 6,000 คน เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบิลลิ่ง และพนักงานบริการต่างๆ ซึ่งมีลูกค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐรวมกว่า 40 หน่วยงาน โดยธุรกิจด้านบริการจัดหาแรงงาน บริษัทมีขนาดธุรกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสามของประเทศ และในไทยมีบริษัทที่ทำธุรกิจด้านนี้น้อยอยู่

“ผมลาออกจากการเรียน เพื่อมาทำงานช่วงอายุ 15 ปี เพราะอยากทำงานหารายได้ โดยการเป็นวัยรุ่น ไม่มีประสบการณ์ทำงาน ต้องใช้วิธีการศึกษาและดูว่าวิธีการวางระบบไฟฟ้าทำอย่างไร เพื่อเรียนรู้มาทำงานเองให้ได้ ส่วนการลูกค้า ต้องทำให้ทุกคนเห็นศักยภาพของเรา ใช้งานพิสูจน์ความสามารถ ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ มีราคาบริการที่ยุติธรรม และทำงานเรื่อยมาจนมาถึงเปิดบริษัทอายุ 21 ปี” ไรวินท์ กล่าว

อีกทั้งองค์กรพร้อมสนับสนุนพนักงานทุกคนให้เติบโต และเลือกแต่งตั้งคนในองค์กรสู่ผู้บริหาร โดยไม่เลือกจ้างคนภายนอกมาเป็นผู้บริหาร เพราะทุกคนสามารถพัฒนาและเป็นคนที่เก่งได้  

พร้อมกันนี้ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ หาโอกาสใหม่ในการลงทุน โดยตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัท ก็เลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมาจากการความไว้วางใจ และลูกค้าบอกกันปากต่อปาก

ทั้งนี้ธุรกิจด้านการให้บริการจัดหาแรงงานนั้น มีลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานรัฐ โดยบริษัทได้มีการวางระบบและดูแลพนักงาน พร้อมกับอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะ ส่งผลให้พนักงานพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า มีใจพร้อมให้บริการ รวมทั้งมีการออกใบรับรองการทำงานให้แก่พนักงาน ซึ่งการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการแรงงาน จึงมีแผนจัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการอบรม ด้านการบริหารจัดการแรงงานให้แก่ผู้ที่สนใจ

ในปีนี้กำลังขยายบริการให้ครอบคลุมไปถึง พนักงานขับรถ ที่มีทั้งรถและพนักงานให้แก่ลูกค้า จากเดิมจะมีพนักงานขับรถอย่างเดียว โดยการเพิ่มรถให้บริการ เพื่อรองรับตลาดท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตดี เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในช่วงปลายปี 2558

“บริษัทสนใจธุรกิจบริหารจัดหาแรงงาน เพราะในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่มีเอกชนไทยสนใจธุรกิจนี้ แต่เรามองเป็นโอกาสที่ธุรกิจนี้มีศักยภาพเติบโตได้ดีระยะยาว จึงขยายธุรกิจใหม่มาด้านแรงงาน และลูกค้าหลักภาครัฐ ก็ต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้น เพราะลูกค้าสามารถคำนวณต้นทุนในการบริการจัดการแต่ละปีได้” นายไรวินท์ กล่าว

รวมทั้งในปีนี้บริษัทสนใจเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ คาดว่าจะเข้าไประดมทุนได้ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปี 2559 เพื่อนำเงินที่ได้จากการะดมทุนมาขยายธุรกิจ รวมทั้งประเมินว่า การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมีต้นทุนต่ำกว่าการกู้เงิน ประมาณ 2-3% ถือเป็นเครื่องมือการเงินที่มีศักยภาพ และในอนาคต เมื่อบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว ก็สนใจจะออกหุ้นกู้

“ผมเริ่มทำธุรกิจที่ จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนขยายมาที่ กทม. ผมก็ดูวิธีการทำงานของผู้ใหญ่ในแต่ละคน แนวทางการทำงาน และเลือกสิ่งที่ดีของผู้ใหญ่มาเป็นต้นแบบ และเราไม่สามารถเลียนแบบใครได้ การทำทุกอย่าง ต้องทำด้วยใจ ทำให้ดีที่สุด รวมทั้งทำธุรกิจต้องตัดสินใจเร็ว แต่ต้องมีความรอบคอบ”ไรวินท์ กล่าว

สำหรับเป้าหมายรายได้รวมของบริษัทในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท เติบโต 30% จากปีก่อน และที่ผ่านมา รายได้ก็เติบโตในระดับดังกล่าวมาต่อเนื่อง และพร้อมมองหาโอกาสใหม่ที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยธุรกิจที่สนใจขยายลงทุนในอนาคต ก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงาน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ