‘หม่อน’ เมืองตรัง พืชเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ

วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 10:35 น.
‘หม่อน’ เมืองตรัง พืชเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ
โดย...เมธี เมืองแก้ว

ผลไม้ตระกูล “เบอร์รี่” กำลังเป็นที่นิยมนำมาบริโภคมาก ทั้งในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่ต้องการประโยชน์ด้านการบำรุงสมองและร่างกาย แต่ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าผลไม้เหล่านี้จากต่างประเทศที่มีมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท แต่หากได้ลองหันกลับมามองในเมืองไทย ผลการวิจัยจากหลายสถาบันในประเทศไทยพบว่า “หม่อน” หรือ “มัลเบอร์รี่” เป็นผลไม้ที่ให้คุณค่าไม่แพ้ตระกูล “เบอร์รี่” อื่นๆ เลย

“หม่อน” เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบเดี่ยวออกสลับดอก ผลเป็นช่อทรงกระบอก มีอายุนานถึง 20 ปี และนับเป็นพืชอาหารตามธรรมชาติชนิดเดียวของหนอนไหม เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส เมื่อปี 2548 มีการนำ “หม่อน” มาทดลองปลูกในพื้นที่ภาคใต้ กรมหม่อนไหม เห็นว่า น่าจะนำใบและผลของ “หม่อน” มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากขึ้น จึงทดลองดำเนินการและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ก่อนขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ โดยเฉพาะที่ จ.ตรัง ซึ่งมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม

 

อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส บอกว่า “หม่อน” ที่นำมาปลูกในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพันธุ์เชียงใหม่ 60 จะให้ผลผลิตดีกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากมีดินและน้ำสมบูรณ์ ซึ่งหลังจากปลูกลงดินไปแล้ว 6 เดือน ก็จะเริ่มออกผล และสามารถบังคับให้ออกลูกได้ปีละ 3-4 ครั้ง โดยที่ยังมีคุณค่าและรสชาติเหมือนกับต้นพันธุ์ ขณะที่ภาคอื่นจะให้ผลผลิตปีละ 1-2 ครั้ง

จ.ตรัง เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเหมาะสมในหลายด้าน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส จึงได้ขยายผลการปลูกมายังกลุ่มสตรีบ้านนาเมร่ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง ในเนื้อที่ 2 ไร่ ปรากฎว่าได้ผลมีคุณภาพดี จึงนำไปสู่การแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร เป็นพืชใหม่ที่กำลังมีอนาคตสดใส เนื่องจากมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ

ณัฐยมน พุฒนวล ประธานกลุ่มสตรีบ้านนาเมร่ กล่าวว่า ผลหม่อนนอกจากนำไปขายแบบสดๆ ในราคากิโลกรัมละ 150 บาทแล้ว ยังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย อาทิ น้ำหม่อนสด แยม ไอศกรีม ข้าวเกรียบ ส่วนใบก็ยังนำไปทำเป็นชา ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร หรือช่วยชูรส ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ