SMEแห่ไกล่เกลี่ยหนี้ 2จังหวัดอีสาน53ล.

วันที่ 01 มี.ค. 2558 เวลา 09:31 น.
SMEแห่ไกล่เกลี่ยหนี้ 2จังหวัดอีสาน53ล.
เอสเอ็มอีโล่ง แห่ขอไกล่เกลี่ยหนี้กับ ธพว. สำเร็จถึง 96% กว่า 53 ล้านบาท

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ จัดให้ลูกหนี้ 2 จังหวัดใหญ่ในภาคอีสานมาร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกหนี้เกินคาด และสามารถไกล่เกลี่ยหนี้ได้เกือบ 100% ของลูกหนี้ที่มาร่วมทั้งหมด 366 ราย

สำหรับการไกล่เกลี่ยลูกหนี้เอสเอ็มอีแบงก์ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ก.พ. มีลูกหนี้มาทั้งสิ้น 236 ราย คิดเป็นทุนทรัพย์รวม 35,132,672 บาท สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 227 ราย คิดเป็นทุนทรัพย์ 33,437,892 บาท ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ 9 ราย

ขณะที่การไกล่เกลี่ยหนี้ที่ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. พบว่า มีลูกหนี้มาร่วม 130 ราย ทุนทรัพย์ 20,712,971 บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 128 ราย ทุนทรัพย์ 20,453,437 บาท ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จเพียง 2 ราย

ทั้งนี้ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ทำอาหารตามสั่ง ขายของทั่วไป ขายน้ำและเครื่องดื่ม โดยมียอดหนี้หลักหมื่นกลางถึงหลักแสน สรุปภาพรวมทั้งสองจังหวัด สามารถไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จ 355 ราย หรือ 97% ของผู้มาร่วมไกล่เกลี่ยทั้งสิ้น 366 ราย คิดเป็นทุนทรัพย์ 53,891,330 บาท หรือเป็น 96.5% ของทุนทรัพย์ทั้งหมด 55,845,644 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต