พลังงานสำรองไฟหลังท่อก๊าซรั่ว

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 เวลา 19:17 น.
พลังงานสำรองไฟหลังท่อก๊าซรั่ว
พลังงานแจ้งครม.ท่อส่งก๊าซอ่าวไทยรั่วโดนสายสมอเรือเกี่ยวเตรียมแผนลดผลกระทบการผลิตกระแสไฟฟ้า

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุเรือที่รับหน้าที่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งปลาทอง 2 ได้วางสมอเรือไปเกี่ยวเข้ากับระบบท่อก๊าซบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซเส้นที่ 1 และท่อกิ่งของแหล่งก๊าซปลาทอง ส่งผลให้ระบบท่อได้รับความเสียหายและเกิดรอยรั่ว

นายณอคุณ สิทธิพงศ์

ส่วนการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นว่า เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบความเสียหายโดยละเอียด กระทรวงพลังงาน ได้สั่งให้ระงับการใช้ท่อเส้นที่ 1 ที่มีกำลังการส่งก๊าซ 850 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งส่งผลต่อการจ่ายก๊าซเข้าระบบในปริมาณเดียวกัน รวมถึงได้สั่งให้มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านเชื้อเพลิงใน 3 วิธี ได้แก่ การเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงก๊าซจากแหล่งที่ส่งเข้าท่อเส้นที่ 1  ไปยังท่อเส้นที่ 2 และ 3

สำหรับแหล่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ในปริมาณ 150-200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน การลดปริมาณการจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าโรงแยกก๊าซฯ 240  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และการเพิ่มปริมาณการจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จาก 140 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่หลังจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ทำให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติในระบบยังขาดหายไปอีก 250-300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ได้เตรียมการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณก๊าซสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศที่ลดลงในปริมาณ 250-300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คือ การเตรียมส่งน้ำมันเตาให้โรงไฟฟ้าเพื่อใช้แทนก๊าซธรรมชาติที่ขาดหายไป ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี 1.8 ล้านลิตรต่อวัน และจะทยอยปรับเพิ่มเป็น 2 ล้านลิตรต่อวัน โรงไฟฟ้ากระบี่เฉลี่ย 1 ล้านลิตรต่อวัน

โรงไฟฟ้าพระนครใต้รวม 40 ล้านลิตรต่อวัน และโรงไฟฟ้าบางปะกง 5 ล้านลิตรต่อวัน รวมถึงการเพิ่มการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยเฉพาะจากเขื่อนรัชประภา น้ำงึม 2 และน้ำเทิน 2 และการเลื่อนการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 10 และโรงไฟฟ้าความร้อนร่มราชบุรีชุดที่ 2 ออกไปก่อน รวมทั้งได้มีการสั่งการให้ ปตท. จัดหาน้ำมันเตากำมะถันร้อยละ 0.5 ปริมาณ 30 ล้านลิตร เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบเรื่องปริมาณก๊าซธรรมชาติด้วย

ปลัดกระทรวงพลังงาน  ยืนยันว่า จะไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประเด็นที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้แสดงความกังวลผลกระทบที่จะเกิดกับต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชน และไม่อยากให้ผลักภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นให้กับประชาชน ครม.ได้สั่งการให้ระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชน โดยเฉพาะเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยกระทรวงพลังงานจะหารือร่วมกับ ปตท. , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.)ต่อไป.