แนะตั้งหน่วยพี่เลี้ยงเอกชนบุกเมืองนอก

  • วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เวลา 19:33 น.

แนะตั้งหน่วยพี่เลี้ยงเอกชนบุกเมืองนอก

สทท.จี้รัฐบาลชุดใหม่ตั้งหน่วยงานแนะผู้ประกอบการไทยสยายปีกต่างชาติ พร้อมดึงต่างชาติลงทุนเพิ่ม

นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานฝ่ายนโยบายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า  สทท.จะทำหนังสือถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศทันทีที่มีการจัดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อขอให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐขึ้นมาดูแลผู้ประกอบการไทยที่ต้องการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวยังต่างประเทศ รวมถึงวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีภาคบริการกลุ่มประเทศอาเซียน (เออีซี) ให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

กงกฤช

ทั้งนี้มองว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมวางแผนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ต้องการลงทุนต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด สร้างงานให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม รวมถึงดึงเม็ดเงินทุนต่างชาติเข้ามาหมุนเวียนรายได้ทางการท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าหากมีการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จะทำให้รายได้ทางการท่องเที่ยวจากต่างชาติหมุนเวียนในประเทศไทยจากเดิมเฉลี่ย 6 แสนล้านบาท เป็น 1 ล้านล้านบาท

“ถึงเวลาที่ภาคการท่องเที่ยวต้องมองมิติการดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศ เพื่อสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว มากกว่าการหวังพึ่งรายได้เฉพาะจากการเดินทางมาเที่ยวเท่านั้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ออกไปลงทุนในการเปิดเออีซี ซึ่งจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนด้านแรงงาน”นายกงกฤช กล่าว 

นอกจากนี้การวางกรอบการทำงาน ควรเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลข่าวสาร ความพร้อมของบุคลากร เช่น การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  รวมถึงเน้นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆที่ใช้เป็นแรงจูงใจ

ด้านแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีหลัง หากสถานการณ์ทางการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสงบ นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวนมาก โดยมีตลาดดาวรุ่งอย่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และอินเดีย เดินทางมาไทย โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวได้ถึง 17.3 ล้านคน ตามเป้าหมายที่สทท.ตั้งไว้ รายได้ 6.5 แสนล้านบาท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ