เทคโนฯสยามจับมือผู้ผลิตเบเกอรี่เปิดป.ตรีขนมอบรายแรกในไทย

  • วันที่ 07 มิ.ย. 2554 เวลา 16:44 น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จับมือ สมาพันธ์ผู้ผลิตเบเกอรี่แห่งประเทศเยอรมัน เปิดหลักสูตรปริญญาตรีขนมอบแห่งแรกในไทย หวังผลักดันตลาดเบเกอรี่  

นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาพันธ์ผู้ผลิตเบเกอรี่แห่งประเทศเยอรมัน เพื่อจัดทำ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านขนมอบ และพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจเบเกอรี่ ระดับปริญญาตรี ครั้งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาได้ในปีการศึกษา 2555 ได้จำนวน 30 คน พร้อมไปกับการยกรับวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นายยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ กล่าวว่า ตลอดหลาย 10 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีรัฐบาลใดที่จะให้การสนับสนุนตลาดขนมอบ เบเกอรรี่ ไอศกรีม กาแฟ ในประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าจะกลายเป็นการส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตจากต่างประเทศ เช่น แป้งสาลี 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลหลายรัฐบาลลืมไปว่า แป้งสาลีที่นำเข้ามาในประเทศไทยส่วนหนึ่งนำมาผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมปัง ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เพราะไลฟ์สไตล์ในการชีวิตเปลี่ยนแปลงไปต้องการความรวดเร็ว หากมองในอีกแง่หนึ่งถ้าผู้ประกอบการไทยได้รับการสนับสนุนในด้านทักษะความรู้ ในอันที่จะพัฒนาสินค้า หรือไปชมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตขนม จะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มช่องทางในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศในรูปแบบเบเกอรี่ของไทย เช่น เค้กฝอยทอง เค้กใบเตย เป็นต้น

นอกจากนี้ ตลาดขนมอบยังสามารถต่อยอดและเชื่อมโยงไปสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ เช่น มะพร้าว มะม่วง ลำไย หรือแม้แต่น้ำตาลสด น้ำผึ้ง หากมีการนำสินค้าเหล่านี้ไปนำเสนอและแสดงในงานแสดงสินค้าระดับโลก ผู้ประกอบการจากทั่วทุกโลกจะหันมาซื้อสินค้าจากประเทศไทย อันเป็นช่องทางใหม่ในการส่งเสริมรายได้จากการส่งออกของประเทศ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านั้นอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนตลาดเบเกอรี่ทางภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบอการ วิทยาลัย โรงเรียนสอนทำอาหาร จึงรวมมือกันผลักดันให้และส่งเสริมให้ผู้ทำขนมตลาดไทยมีความรู้ในเชิงวิชาการ มีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ อันจะเป็นการส่งเสริมตลาดในระยะยาวให้ตลาดมีคุณภาพเติบโต แข่งขันกับเบเกอรี่จากต่างประเทศไทย และยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับกับการเปิดประชาเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในอีก 4 ปี ข้างหน้าอีกด้วย

ล่าสุด หอการค้าเยอรมัน ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตเบเกอรี่แห่งประเทศเยอรมัน สหภาพผู้ผลิตเบเกอรี่ระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวกับขนมอบ เบเกอรี่ อาหารว่าง ไอศกรีม กาแฟ ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไอบีเอ 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 16 – 21 ก.ย. 2555 ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบไทยเข้าแสดงงานเพียง 1 ราย มีชาวไทยเข้าชมงานประมาณ 200 คน หวังว่าในปีหน้าจะมีผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น และมีชาวไทยเข้าชมงาน 400 คน เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ