กรมประมงเล็งฟ้องเจ้าของเรือน้ำตาลล่มเจ้าพระยา

วันที่ 02 มิ.ย. 2554 เวลา 18:55 น.
กรมประมงเร่งเก็บข้อมูลความเสียหายของระบบสิ่งแวดล้อมหลังจากเรือน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ จ.อยุธยา พร้อมเตรียมฟ้องร้องบริษัทเจ้าของเรือ

นายสมหวัง พิมลบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กล่าวว่า จากกรณี เรือขนส่งน้ำตาลล่มในอ.บางไทร จ.อยุธยาขณะนี้กรมประมงได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงที่เลี้ยงปลากระชัง และระดมเรือ เครื่องจักรเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ เนื่องจากน้ำตาลได้ส่งผลให้ระดับออกซิเจนลดต่ำลงทำให้สัตว์น้ำเริ่มทยอยตายเพราะขาดอากาศหายใจ และได้ประสานกับกรมชลประทานเพื่อให้ระบายน้ำจากเขื่อนเพิ่มเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำเจ้าพระยา  และในส่วนปลาที่สามารถช่วยเหลือได้โดยเฉพาะปลาหายากกรมได้นำไปพยาบาล ก่อนที่จะปล่อยต่อไปเมื่อระบบนิเวศน์ดีขึ้น

"ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเก็บข้อมูลทุกด้านเพื่อนำไปสู่การฟ้องร้องบริษัทที่ทำความเสียหายให้กับทรัพยากรในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้ จากประสบการปัญหาเรือน้ำตาลล่ม ที่จ.อ่างทองเมื่อปี 2550   โดยจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำ การวัดระดับออกซิเจนและความเสียหายอื่นเพื่อใช้ในการฟ้องร้อง โดยความเสียหายของปลากระชังเบื้องต้นประมาณ 5 ล้านบาท    ซึ่งในส่วนนี้จะใช้งบประมาณของแต่ละจังหวัด แต่ความเสียหายด้านระบบนิเวศน์ ยังไม่มีการประเมิน  ส่วนการฟ้องร้องคาดว่าจะเหมือนสมัยปี 2550 ที่ 6 หน่วยงานเป็นเจ้าภาพซึ่งจนถึงขณะนี้เรื่องยังอยู่ในการพิจารณาของศาลชั้นต้น ของศาลจังหวัดอ่างทอง"นายสมหวังกล่าว