ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทยเดือนพ.ค.21ราย

วันที่ 02 มิ.ย. 2554 เวลา 18:53 น.
บอร์ดธุรกิจต่างด้าว อนุมัติต่างชาติลงทุนธุรกิจในไทยเดือนพ.ค.เพิ่ม 21 ราย ได้เม็ดเงินลงทุน 350 ล้านบาท คาดจ้างงานคนไทยกว่า 200 คน

นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยเดือนพ.ค. 2554 จำนวน 21 ราย เพิ่มขึ้น 11% เทียบกับอนุญาตในเดือนก่อน  มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำนวน 347 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท จากเดือนก่อน คาดว่าการอนุญาตครั้งนี้จะมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 236 คน  โดยธุรกิจที่อนุญาตเป็นประโยชน์ต่อไทยในด้านต่างๆ เช่น  ธุรกิจที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งส่งผลดีต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย 

สำหรับ การอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทยนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2543  ที่มีการบังคับใช้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  จนถึงเดือนพ.ค. 2554 พบว่าคณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจไปแล้ว 2,714 ราย  และมีเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 1.39 แสนล้านบาท ซึ่งการอนุมัติในธุรกิจตามบัญชี 3 ของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถทำได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า