อุตฯล้อมคอกเรือน้ำตาลล่มสั่งคุมเข้ม

วันที่ 02 มิ.ย. 2554 เวลา 18:24 น.
กระทรวงอุตฯ เข้ม สั่งสอน.กำหนดมาตรการขนส่งน้ำตาลทรายทางเรือ หลังเรือน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา กระทบผู้เลี้ยงปลา และชาวบ้านริมน้ำ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากกรณีที่เรือของบริษัท ไทยมารีน ซัพพลาย  ซึ่งบรรทุกน้ำตาลทรายแดงของกลุ่มไทยรุ่งเรือง ปริมาณ 2,400 ตัน ชนตอม่อล่ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งได้กำหมดมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ไปพิจารณากำหนดมาตรการขนส่งน้ำตาลทรายทางเรือ   เพื่อป้องกันปัญหาอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพเรือ  สภาพน้ำ  น้ำหนักบรรทุก  อุปกรณ์บังคับเรือและกอบกู้เหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที  รวมทั้งต้องมีการประกันความรับผิดชอบค่าเสียหายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

สำหรับผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำและตรวจสภาพพื้นที่จริง พบว่า ในบริเวณที่เรือล่มน้ำในบริเวณดังกล่าวมีค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามระยะทางและเวลา ซึ่งแสดงว่ามีน้ำตาลละลายจากเรือลงสู่น้ำมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมควบคุมมลพิษ ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และการป้องกันความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณริมน้ำ เช่น  ระดมเครื่องเติมอากาศ เพื่อเติมอ๊อกซิเจนในน้ำ เพื่อให้คุณภาพกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด  

รวมทั้ง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานประมงจังหวัด อยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี เร่งประชาสัมพันธ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการวิธีดูแลเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับทราบ  โดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้มีการใช้ปั๊มเติมออกซิเจนให้กับปลาที่เลี้ยงเพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้า  

นอกจากนี้ จะเร่งตรวจสอบและกำชับโรงงานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งบริเวณที่เกิดเหตุ และที่น้ำไหลผ่าน ให้ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ซ้ำเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เลวร้ายลงอีก