จี้บอร์ดปาล์มเลิกตรึงราคา47บาทต่อขวด

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 17:52 น.
"พรทิวา"ชี้ต้องปลดล็อกมติคณะกรรมการปาล์มตรึงราคาปาล์ม 47 บาทนาน 3 เดือนก่อนถึงปรับลดราคาได้

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า สาเหตุที่ให้กรมการค้าภายในทำหนังสือไปยังคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เพื่อเรียกประชุมนั้น เพราะกระทรวงพาณิชย์ต้องให้กนป.ยกเลิกมติเดิมที่ให้ตรึงราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในราคา 47 บาท นานถึง 3 เดือน หรือสิ้นสุด 30 มิ.ย.นี้ก่อน หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาแนะนำน้ำมันพืชถึงจะเรียกประชุมเพื่อทบทวนราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดลงมาได้

กรณีที่นายสุเทพ สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกนป. ออกมาระบุว่ากระทรวงพาณิชย์สามารถเรียกประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อปรับลดราคาน้ำมันปาล์มได้เลยนั้น เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีอำนาจตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ทบทวนราคาได้ทันที แต่เมื่อมติกนป.ให้คงราคาน้ำมันปาล์มไว้ 3 เดือน ก็ต้องให้ยกเลิกมตินี้ก่อน เพราะกระทรวงพาณิชย์คงฝ่าฝืนมติของกนป.ไม่ได้ เมื่อยกเลิกแล้วถึงจะมาทบทวนราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดอีกครั้ง ซึ่งจะลดลงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันปาล์มให้กับผู้สกัดและโรงกลั่นนั้น ที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินอย่างตรงไปตรงมา หากโรงสกัดและโรงกลั่นดำเนินการอย่างถูกต้อง คือรับซื้อผลปาล์มสดกับเกษตรกรตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดให้ คือ 6 บาท/กก. ทางกรรมการฯก็จ่ายเงิน แต่หากไม่ถูกต้องก็ต้องระงับ เพราะเป็นงบประมาณแผ่นดิน ถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา