กน. ลดกันสำรองน้ำตาลทรายเหลือล้านกระสอบ

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 13:56 น.
กน. มีมติลดปริมาณกันสำรองน้ำตาลทรายเหลือ 1 ล้านกระสอบ ที่เหลือให้ส่งออกได้  ระบุสถานการณ์น้ำตาลในประเทศปกติแล้ว

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.) ในวันที่ 24 พ.ค. 2554 ที่มีนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน มีมติให้ลดปริมาณกันสำรองน้ำตาลทรายไว้เหลือจำนวน 1 ล้านกระสอบ จากเดิมที่กันไว้ 3 ล้านกระสอบ โดยให้นำส่วนที่เหลือ 2 ล้านกระสอบไปส่งออก โดยจะนำเสนอรายงานการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) รับทราบ ซึ่งการที่กันสำรองไว้จำนวน 1 ล้านกระสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะมีน้ำตาลบริโภคในประเทศเพียงพออย่างแน่นอน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ลดปริมาณกันสำรอง เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณน้ำตาลค้างกระดานเหลืออยู่ 15 ล้านกระสอบ เป็นน้ำตาลทรายโควตา ก (น้ำตาลเพื่อการบริโภคในประเทศ) ที่ขึ้นงวดขายไปแล้ว 11.8 ล้านกระสอบ จาก 25 ล้านกระสอบ ขายออกไปแล้ว 9.98 ล้านกระสอบ เหลือค้างกระดาน 1.8 ล้านกระสอบ และเหลือยอดน้ำตาลโควตา ก ที่รอการขึ้นงวดอีก 13 ล้านกระสอบ เมื่อรวมปริมาณที่เหลือทั้งหมดแล้ว เท่ากับมีน้ำตาลค้างกระดาน 15 ล้านกระสอบ

สำหรับปริมาณน้ำตาลที่เหลือค้างจากการจำหน่าย 1.8 ล้านกระสอบ ถือว่าเป็นปริมาณที่มากพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ที่มีปริมาณน้ำตาลเหลือจำหน่าย 1.1 ล้านกระสอบ

“ยืนยันว่าน้ำตาลไม่ขาดอย่างแน่นอน และราคาขายในประเทศเฉลี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมาก สถานการณ์น้ำตาลในตอนนี้จึงเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องกันสำรองน้ำตาลตาลไว้มากถึง 3 ล้านกระสอบ และสถานการณ์การขายน้ำตาลในโมเดิร์นเทรดก็ปกติแล้ว มีน้ำตาลวางขายครบทุกแห่ง ไม่ขาดแคลน” นายวิฑูรย์ กล่าว

ขณะที่ปัญหาการลักลอบส่งออกน้ำตาลก็มีน้อยลง เพราะราคาน้ำตาลในตลาดโลกขยับลงเล็กน้อย มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 650 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิมที่มีราคาเฉลี่ยสูงถึง 700-800 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สรุปสถานการณ์การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ณ วันที่ 24 พ.ค. 2554 มีปริมาณอ้อนเข้าหีบทั้งหมด 95 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ 96 ล้านกระสอบ เฉลี่ยค่าความหวานที่ระดับ 11.8 ซี.ซี.เอส. มีโรงงานปิดหีบอ้อยไปแล้ว 37 โรง เหลืออีก 9 โรง ที่ยังเปิดหีบอยู่ โดยคาดว่าจะสิ้นสุดการหีบอ้อยในช่วงวันที่ 15 มิ.ย.

น้ำตาลทรายโควตา ข (น้ำตาลเพื่อการส่งออก) กำหนดไว้ที่ 8 ล้านกระสอบ ส่งออกไปแล้ว 6.14 ล้านกระสอบ คงเหลือ 1.85 ล้านกระสอบ น้ำตาลทรายโควตา ค (น้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก) กำหนดไว้ที่ 36.1 ล้านกระสอบ ส่งออกแล้ว 34.5 ล้านกระสอบ คงเหลือ 1.55 ล้านกระสอบ และน้ำตาลทรายโควตา ค พิเศษ (น้ำตาลที่จำหน่ายให้ผู้ผลิตสินค้าส่งออก) มีจำนวนน้ำตาลทรายที่ถูกขอใช้ทั้งสิ้น 3.47 ล้านกระสอบ ขนย้ายแล้ว 9.6 แสนกระสอบ ยังไม่ขนย้ายอีก 2.5 ล้านกระสอบ