ททท.รุกตลาดท่องเที่ยวปี 55

วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 18:36 น.
ผู้ว่า ททท.ชู 4 กลยุทธ์ “โมเดิร์น มาร์เก็ตติ้ง 3.0” ลุยตลาดท่องเที่ยวปี 2555 หนุนองค์กรและท่องเที่ยวไทยขึ้นแท่นระดับสากล             

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.จะเสนอแผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวระหว่างปี 2555-2559  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ททท.ในวันที่ 25 พ.ค.นี้ ในการวางแนวทางแผนการตลาดที่ททท.จะมุ่งให้กับความสำคัญในอนาคต  เพื่อผลักดันให้ททท.และการท่องเที่ยวของประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นสากลระดับนานาชาติ สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีทิศทาง              

สุรพล เศวตเศรณี

นอกจากนี้ได้เตรียมนำเสนอแนวทางการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 โดยนำรูปแบบโมเดิร์น มาร์เก็ตติ้ง 3.0 มาเป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว จะผ่านช่องทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกมุม เช่น การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวต้องมีระบบที่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น             

"แผนการตลาดปีหน้าททท.จะปูพรม การวางแผนเรื่องข้อมูล ระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความจริง มากกว่าจะเน้นทำงานเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการเหมือนที่ผ่านมาเท่านั้น” นายสุรพล กล่าว                

นอกจากนี้แผนงานใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว เช่น การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานททท. บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 กลยุทธ์แผนการตลาดที่เป็นเลิศ 3 การพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยเน้นการบริการที่มีอยู่ให้เกิดคุณภาพ เช่น ระบบคอลเซ็นเตอร์ สำหรับอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และ 4 การพัฒนาบริการการจัดการเชิงคุณภาพ  เช่น การจัดการระบบไอที การตลาดที่สามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานและสามารถดำเนินการได้ตามแผนและนโยบายที่วางไว้            

 

นายสุรพล กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์การตลาดปี 2555 อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยก่อนการประชุมวางแผนครั้งใหญ่ช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ ททท.จะขอความร่วมมือกับภาคเอกชนจากสมาคมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ  เช่น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตตา) สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ฯลฯ ร่วมกรั่นกรองแนวคิดแผนงานร่วมกันอีกครั้ง รวมถึงแบ่งภารกิจความรับผิดชอบการดำเนินงานของททท.ให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น