ลูกจ้างเฮ!กสทปรับเงินเดือน5%

วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 17:52 น.
อนุมัติปรับเงินเดือนพนักงาน และค่าจ้างลูกจ้างสัญญาเงินเดือนต่ำกว่า5หมื่นบาท 5% หรือราว 4 พันคน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 6 ล้านบาท/เดือน            นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ บอร์ด มีมติอนุมัติปรับเงินเดือนพนักงาน และค่าจ้างของลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 5 หมื่นบาท 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 พันคน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ 6 ล้านบาท ขณะที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด 6.7 พันคนอยู่ที่ 4 พันล้านบาทต่อปี          ทั้งนี้ บอร์ด กสท จะเข้าพบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ในสัปดาห์หน้า เพื่อยืนยันว่า จะเดินหน้า 3จี แบบเอชเอสพีเอ ตามแผน รวมทั้งเรื่องการขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์า คาดว่า ภายในไตรมาส 3 นี้จะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มที่ ช่วงแรกครอบคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 10 จังหวัดหลักๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสีมา เป็นต้น

การประชุมบอร์ดวันนี ยังมีมีการตั้งบอร์ดใหม่ 2 คน คือ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ พนักงานองค์การของรัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ง ตั้งบอร์ดเก่าที่หมดวาระกลับเข้ามาคือ นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และนายวีระชัย คล้ายทอง อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด และมีมติตั้งนายอำนวย ปรีมนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานบอร์ด แทนนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานบอร์ดกสท.ที่ลาออกไป