จ่อยื่นศาลปค.สรรหากสทช.ไม่โปร่งใส

วันที่ 22 พ.ค. 2554 เวลา 19:44 น.
สุรนันท์เตรียมยื่นศาลปกครองสรรหากสทช.ไม่โปร่งใสใช้ดุลพินิจผิดพลาดลงคะแนนเลือกใหม่หลังมีผู้ขาดคุณสมบัติ นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) เปิดเผยว่า เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง วันพรุ่งนี้ เพื่อขอให้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสรรหากสทช.บัญชี2ใหม่ เพราะกระบวนการคัดเลือก กสทช.ไม่โปร่งใส โดยเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท หนึ่งในผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ ทำให้คณะกรรมการสรรหาใช้ดุลพินิจด้วยการลงคะแนนเลือกใหม่ และได้นายยุทธ์ จิรชัยประวิตร มาแทน ทั้งที่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ระบุว่า การลงคะแนนเพื่อคัดเลือกบุคคลใหม่ ทำได้ต่อเมื่อผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจึงเห็นว่าใช้ดุลพินิจผิดพลาด          สำหรับปัญหานี้เกิดขึ้นภายหลังกรรมการสรรหารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก บัญชี 2 จำนวน 22 คน ในวันที่ 25 เม.ย.แต่ถูกตั้งข้อสังเกตกรณี นายอรรถชัย 1 ใน 4 ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการบริษัท อสมท ซึ่งขัดกับข้อห้ามตามมาตรา 7 (2) ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

ต่อมาวันที่ 28 เม.ย.คณะกรรมการสรรหา ได้คัดเลือกนายยุทธ์ และส่งรายชื่อทั้งหมดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อรอเสนอประธานวุฒิสภา คัดเลือกร่วมกับบัญชีที่ 1 อีก 22 คน ที่จะถูกเสนอชื่อโดยภาคองค์กรต่างๆ จำนวน 187 คน ก่อนลงมติเลือกให้เหลือ 22 คน เดือนมิ.ย.นี้