พินทองทานั่งกก.บห.เอสซี แอสเสท

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 12:04 น.
เอสซี แอสเสท มีมติแต่งตั้งน.ส.พินทองทา ชินวัตร เข้าเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริหารเพิ่มอีก1คน

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 พ.ค.2554 มีมติแต่งตั้งน.ส.พินทองทา ชินวัตร เข้าเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริหารเพิ่มอีก1คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย
        
 1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร
 2.นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการบริหาร
3.นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการบริหาร
4.นางสาวพินทองทา ชินวัตร กรรมการบริหาร