ของแพง-น้ำมันพุ่งฉุดดัชนีเชื่อมั่นทรุดต่อ3เดือนติด

วันที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 20:21 น.
ม.หอการค้าไทยเผยสินค้าแพง-ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคลดติดต่อกันเป็นเดือนที่3 เอกชนแนะรัฐบาลใหม่ยกระดับรายได้ประชาชน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนเม.ย.2554 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยอยู่ที่ระดับ 79.6 จากเดือนมี.ค.ที่ 79.8 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งจากปัญหา สินค้าแพง สถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เหตุภัยพิบัติสึนามิในญี่ปุ่น รวมทั้งสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตามผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่โอกาสในการหางานทำ และหารายได้ในอนาคตมีเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้สำหรับ ดัชนีเชื่อมั่นเกี่ยวเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 70.5 ดัชนีโอกาสในการหางานทำ 71.1 และดัชนีโดยรวมรายได้ในอนาคตอยู่ที่97.2 ขณะที่ในเดือนมี.ค. ดัชนีทั้ง 3 ตัวอยู่ที่ระดับ 71.0 /71.6 /96.8 ตามลำดับ

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ ยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาคเกษตรกรกับผู้ใช้แรงงาน โดยเกษตรกรจะต้องได้รับการกระจายรายได้ที่มากขึ้น ภาคแรงงานจะต้องมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามทักษะ และการพัฒนาความสามารถ โดยให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อให้ภาคเอกชนปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ และหากมีการปรับในทันที จะส่งผลกระทบต่อต้นทุน อาจทำให้เกิดภาวะการชะลอตัวทางด้านการผลิต การลงทุนต่างประเทศ ทำให้การส่งออกได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ทางหอการค้าไทย ต้องการให้ภาครัฐมีแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับภาคเอกชน เพราะต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย อยู่ในระดับที่สูงมาก