สทน.จวกโสภณหนุนขสมก.ขายทัวร์แข่งเอกชน

วันที่ 09 พ.ค. 2554 เวลา 19:40 น.
สทน.ทิ้งทวนรัฐบาลมาร์คตอกโสภณสนับสนุนขสมก.ขายทัวร์แข่งเอกชน ลุ้น 10 พ.ค.นัดเจรจานอกรอบ ก่อนเดินหน้าฟ้องจี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ

น.ส.มัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (สทน.) เปิดเผยว่า เอกชนท่องเที่ยวไม่เห็นด้วยที่นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ที่ให้การสนับสนุนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) จัดแพ็กเกจทัวร์แข่งขันกับภาคเอกชน ตามที่ตัวแทนขสมก.กล่าวให้สัมภาษณ์ สะท้อนให้เห็นว่านายโสภณไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของขสมก.อย่างแท้จริง โดยช่วง 4 ปีที่ผ่านขสมก.ได้จัดแพ็กเกจทัวร์ราคาถูกขายแข่งกับเอกชนท่องเที่ยว

“ขสมก.เป็นหน่วยงานที่คอยให้บริการการเดินทางขนส่งมวลชนให้กับผู้โดยสาร ไม่ควรนำเงินภาษีประชาชนมาจัดแพ็กเกจราคาถูกกับภาคเอกชน ซึ่งไม่สามารถแข่งขันเรื่องของต้นทุนราคาการขนส่งได้ ทำให้บริษัททัวร์ได้รับความเดือนร้อน เพราะบางเส้นทางขายถูกยิ่งกว่าต้นทุนที่เอกชนมี” น.ส.มัยรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้สทน.ต้องการให้พรรคการเมืองที่มาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไป ให้ความสำคัญกับการวางตัวผู้ที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีต้องมีความรู้ความสามารถและศักยภาพตรงตามกับภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวงหลักที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคมฯลฯ เนื่องจากการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประเทศ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมได้

อย่างไรก็ตามในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ตัวแทนขสมก.ได้นัดเจรจากับสทน.ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสทน.ได้เตรียมทำหนังสือถึง  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการกระทำของขสมก.ด้วย ซึ่งทำให้ภาคเอกชนได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก

น.ส.มัยรัตน์ กล่าวว่า นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำเรื่องบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ อย่าง ขสมก.ไม่ควรมาดำเนินธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวด้วย