พณ.ปรับแผนธงฟ้าหลังถูกครม.ตัดงบ

  • วันที่ 04 พ.ค. 2554 เวลา 16:21 น.

“พาณิชย์ ปรับแผนย่อยโครงการธงฟ้ากระจายทุกอำเภอ หลังครม.อนุมัติงบแค่ 169 ล้านบาท จาก 700 ล้านบาท คาดเริ่มได้กลางพ.ค.นี้

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงพาณิชย์นำมาทำโครงการสินค้าธงฟ้า 169 ล้านบาท จากที่เสนอขอ 700 ล้านบาท ดังนั้นจะต้องมีการปรับแผนการจัดทำมหกรรมธงฟ้า โดยอาจย่อขนาดของงานให้ลงมา เพื่อให้กระจายได้ทุกอำเภอทั่วประเทศมากขึ้น โดยจะเน้นสินค้าที่มีปัญหาราคาแพงขึ้นเป็นหลัก เช่น เนื้อหมู ไข่ไก่ เป็นต้น และสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันในราคาลดลงกว่าราคาท้องตลาด 20-30%

สำหรับระยะเวลาในการจัดงานยังเป็นตามแผนเดิมคือ จัดงาน 3 เดือนต่อเนื่อง คาดว่าโครงการธงฟ้าจะเริ่มได้ประมาณกลางเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งเชื่อว่าจะโครงการธงฟ้าจะช่วยลดผลกระทบจากค่าครองชีพให้กับประชาชนได้มากขึ้น แม้จะมีการย่อขนาดงานลงมาก็ตาม ซึ่งเดิมตามแผนจะจัดเป็นงานมหกรรมธงฟ้าขนาดใหญ่ และเชิญนายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน แต่เมื่องบประมาณได้รับมาเพียงเล็กน้อย จึงต้องใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากสุด

ขณะที่โครงการปุ๋ยตัดตอนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปุ๋ยเคมีราคาแพงนั้น ครม.ได้สั่งให้ไปทบทวนใหม่ โดยให้นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปหาแนวทางร่วมกันใหม่ เมื่อได้ข้อสรุปจะมีการเรียกประชุมพิจารณาแนวทางดังกล่าว โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ร่วมกับรมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือปุ๋ยให้กับเกษตรกร ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องนำเข้าครม.พิจารณาอีกครั้ง โดยสามารถอนุมัติการช่วยเหลือปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้ทันที

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ