พณ.ชงขายปุ๋ยธงฟ้า550บ./ถุงเข้าครม.พรุ่งนี้

วันที่ 11 เม.ย. 2554 เวลา 13:04 น.
รมว.พาณิชย์เผย ถกเกษตร-ผู้ค้า เคาะขายปุ๋ยธงฟ้า550บ./ถุง เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้  เล็งของบคชก.300ล้าน อุดหนุนเกษตรกร

นางพรทิวา นาคาศัย  รมว.พาณิชย์  เปิดเผยผลการประชุมการพิจารณาราคาปุ๋ยเคมี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ค้าปุ๋ย สมาคมชาวนาไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาปุ๋ย  ว่า  ในวันพรุ่งนี้ (12 เม.ย.) กระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการการเเก้ปัญหาราคาปุ๋ยให้กับเกษตรกร  โดยจะปรับทำปุ๋ยธงฟ้า ประมาณ 1 เเสนตัน  ในสูตร 46-0-0 จำหน่ายในราคาเดิม คือ 1.1 หมื่นบาท/ตัน หรือ 550 บาท/ถุง พร้อมกับเสนอของบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อนำไปอุดหนุนเกษตรกรให้ซื้อปุ๋ยธงฟ้า

ส่วนการปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมี ตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาปุ๋ยเคมี จะมีการหารือในที่ประชุมครม. ว่า ทางนายกรัฐมนตรีจะเห็นด้วยหรือไม่ หลังจากมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม