กลุ่มชิน เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็น INTOUCH

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 15:34 น.
 กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น ประกาศเปลี่ยนโลโก้ องค์กรใหม่ หลังใช้สัญลักษณ์ลูกโลกมานานกว่า 20 ปี หวังทิ้งภาพตระกูลชินวัตร ให้หมด

 

 

ทั้งนี้ กลุ่มชินฯ ได้ชี้แจงถึงสาเหตุการเปลี่ยนโลโก้ ครั้งนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในโลกของธุรกิจ เป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น ที่ก้าวข้ามจากกลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม  สู่การเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน จากองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สู่การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น จึงเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า จาก “SHIN” เป็น "INTOUCH" (อินทัช 

 

 INTOUCH อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า "อินทัช" ซึ่งมีความหมายว่า "เกิดในความยิ่งใหญ่" หมายถึง บริษัทฯ จะยิ่งใหญ่ในคุณความดี ยิ่งใหญ่ในความสำเร็จ เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับพนักงานในองค์กรทุกคนในการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเพื่อครองใจลูกค้า เป็นคำมั่นที่สร้างความเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ

 INTOUCH นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากรอยยิ้ม ใช้โทนสีสว่างสดใส ดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวัง สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดี ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกที่เปี่ยมพลัง แนวคิดหลักเรื่องรอยยิ้มยังช่วยบอกเล่าเรื่องราวของการติดต่อสื่อสาร การสนทนา ความร่วมมือ การเป็นหุ้นส่วนการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ฯลฯ  

INTOUCH พร้อมส่งมอบความรู้สึกที่พิเศษ ประสบการณ์ที่พิเศษและความสำเร็จครั้งสำคัญของชีวิต โดยบริษัทฯมุ่งหวังจะเป็นกลุ่มผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ชั้นนำในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลายมากขึ้น INTOUCH ถือเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือทีมบริหาร  

ภารกิจของ INTOUCH คือ การเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยกับเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เชื่อมโยงทุกคนให้เข้าถึงสิ่งสำคัญที่มีบทบาทในชีวิต ร้อยสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วยช่วงเวลาแห่งความสุข นำชีวิตไปสู่โอกาสที่มากขึ้น สู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง มีความมั่นคงและเติมความมุ่งมั่นให้แก่คนในสังคมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่กันเพื่อยกระดับสังคม

ปัจจุบัน INTOUCH ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและสื่อในประเทศไทยเป็นหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจสื่อและโฆษณา   โดยบริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS)  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยคม (THCOM) ดำเนินธุรกิจโครงการดาวเทียมสื่อสารและให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ