สินค้าส่งญี่ปุ่นกระทบระยะสั้น

วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 19:30 น.
เกษตรรับสินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นได้รับผลกระทบ ผู้ส่งออกต้องควักต้นทุนเพิ่มในช่วงนี้แต่เป็นช่วงระยะสั้นเท่านั้น    

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังญี่ปุ่นขณะนี้ ได้รับผลกระทบ เพราะต้องเปลี่ยนจุดขนส่งและว่าจ้างเจ้าหน้าที่ในการจัดการนำเข้าใหม่ จากการที่ท่าเรือและสนามบินบางแห่งได้รับความเสียหาย ทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

         
สำหรับสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นในช่วงปีที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท โดยสินค้าสำคัญ 5 อันดับแรก คือ ยางแท่งและยางแผ่นรมควัน ไก่ปรุงแต่ง กุ้ง เนื้อปลาแล่ และน้ำตาลดิบ