นายกแอตตาคนใหม่ชู3นโยบายเร่งด่วน

วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 17:08 น.
ศิษฎิวัชรนั่งเก้าอี้นายกแอตตาคนใหม่ ชู 3 นโยบายเร่งด่วน  ชี้ภาพรวมท่องเที่ยวไทยปีนี้ฟื้น แนะรัฐระวังปัญหาตะวันออกกลางและภัยสึนามิกระทบท่องเที่ยวไทยวูบ

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร ว่าที่นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตตา) เปิดเผยภายหลังได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมแอตตาคนใหม่ ว่า หลังการดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรม(บอร์ด)แอตตาแล้วเสร็จภายใน 21 วันนับจากนี้ คณะทำงานจะเร่งดำเนินการแก้ไข 3 ปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ 1 การแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รองรับการเติบโตในอนาคต และ 3 การปรับปรุงออฟฟิศแอตตาบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สายตาชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ สมาคมฯจะเร่งปรับโครงสร้างการทำงานในรายตลาดให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเตรียมหารือร่วมกับบริษัททัวร์ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละตลาดมาร่วมปรับแผนกลยุทธ์การทำตลาด ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) วางแนวทางการทำงานร่วมกัยระหว่างภาครัฐและเอกชน

ด้านภาพรวมการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ เชื่อว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต ได้แก่ อินโดนีเชีย อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  รัสเซีย ขณะที่ปัจจัยลบที่จะเข้ามามีผลต่อตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ปัญหาทางการเมืองในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ปัญหาภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องรอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติการปรับแผนรับมือต่อไป

นายสุรพล ศรีตระกูล นายกสมาคมแอตตา เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลี รัสเซีย อินเดีย จีน อิหร่าน มีแนวโน้มการเติบโตสูงตามลำดับ ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นลดลงและหล่นจากอันดับ 5 เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้ยกเลิกการเดินทางบางส่วนไป ซึ่งแอตตาประเมินว่าภาพรวมประเทศญี่ปุ่นจะฟื้นตัวในอีก 6 เดือนข้างหน้า เพราะพื้นฐานเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง