พณ.ดันเอสเอ็มอีไทยขายของออนไลน์

วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 15:25 น.
“พาณิชย์”ดันเอสเอ็มอีไทยกว่า 2 ล้านราย ขายสินค้าผ่านออนไลน์ หลังพบข้อมูลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกกว่า 1,900 ล้านคน

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมมีแผนที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ของไทย หรือมีสัดส่วนประมาณกว่า 2 ล้านราย  ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ช) ในการขยายโอกาสธุรกิจ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือหน้าร้านออนไลน์ หลังจากแนวโน้มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกปัจจุบันมีมากกว่า 1,900 ล้านคน ตามสถิติที่จัดเก็บของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) โดยผู้บริโภคเหล่านี้มีแนวโน้มจะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับแผนในการผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั้น กรมจะจัดทำกิจกรรมอี-คอมเมิร์ช คลินิก ซึ่งจะจัดให้มีคณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษา ให้ความรู้ตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเร็วๆนี้ โดยเริ่มที่จ.ลำปาง และเพชรบุรี ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆต่อไป

พร้อมกันนี้ กรมจะเปิดให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เว็บไซต์  www.DBDmart.com เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเอสเอ็มอีได้มีโอกาสค้าขายสินค้า โดยกรมจะจัดให้มีการฝึกอบรมการสร้างหน้าร้านค้าออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ทันที

นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาทักษะด้านการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ และอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.DBDacademy.com โดยจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หอการค้าจังหวัด ในการพัฒนาผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันจะเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ทั้งนี้ มั่นใจว่าการใช้ตลาดออนไลน์ในการค้าขายสินค้า จะช่วยให้เอสเอ็มอีไทยที่จากเดิมมีสัดส่วนการผลิตสินค้าและขายในประเทศสูงถึง 70% และส่งออกแค่ 30% นั้น เพิ่มโอกาสในการส่งออกให้ได้มากยิ่งขึ้น