ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ "ประภา"เศรษฐีติดอันดับฟอร์บส์

วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 13:18 น.
ประภา วิริยะประไพกิจ มหาเศรษฐีไทยติดอันดับฟอร์บส์  ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หลังธนาคารกรุงเทพเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางประภา วิริยะประไพกิจ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล. 16692/2553 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศ ระบุว่า ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนางประภา วิริยะประไพกิจ ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว ลูกหนี้ วัย 81 ปี อาชีพค้าขาย มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 33 /1 ซอยวัดช่องลม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอ รับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม ลงนาม โดย "ยุพินพา ยิ่งสุนทรวัฒนา" เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ทั้งนี้ นางประภา วิริยะประไพกิจ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในหลายบริษัท เช่น บริษัท สหวิริยาสตีล อันดัสตรี ฯ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ฯ บริษัท บางสะพาน บาร์มิล ฯ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล ฯ บริษัท เครือสหวิริยา ฯ บริษัท เซาส์โอเชียน ฯ บริษัท ทรัพย์สินอาคาร ประภาวิทย์ ฯ บริษัท บางสะพาน บาร์มิล ฯ บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ฯ บริษัท มิตซุย สหวิริยา คอนสตรัคชั่นฯ บริษัท วี เอส ที่ดินและสวนเกษตรฯ บริษัท สตาร์เฟอร์รี่ ฯ บริษัท สหวิริยา ทรานสปอร์ต โฮลดิ้งส์ ฯ บริษัท สหวิริยา อีเล็คทริคส์ ฯ บริษัท สหวิริยา โอเอ เป็นต้น

เมื่อปลายปีที่แล้ว ฟอร์บส์ บริษัทจัดอันดับชื่อดังของโลก จัดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดของไทย 40 อันดับ

อันดับ 1 . ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) มูลค่ารวมทรัพย์สิน 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ กว่า 217,000 ล้านบาท

อันดับ 2. เฉลียว อยู่วิทยา หรือ "โกเหลียว" เจ้าของเครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง หรือ เรดบูล มูลค่ารวมทรัพย์สิน 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 130,000 ล้านบาท

อันดับ 3. เจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ก่อตั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เจ้าของธุรกิจวิสกี้และเบียร์ (เหล้าแม่โขง , เบียร์ช้างฯลฯ ) มูลค่ารวมทรัพย์สิน 4,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อันดับ 4. ครอบครัว "จิราธิวัฒน์" เจ้าของกิจการหลายอย่าง ตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีก เครือข่าย เซ็นทรัล กรุ๊ป มูลค่ารวมทรัพย์สิน 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วน นางประภา และนายวิทย์ วิริยะประไพกิจ ผู้บริหาร สหวิริยา สตีล อินดัสตรี้ ติดอันดับที่ 22